Инцидентът с плащане в 123cargo

 • Новини
 • 12/12/2017
 • 2922
Инцидентът с плащане в 123cargo
Инцидентът с плащане  в 123cargo
 
Наскоро имахме пример за обявен инцидент за плащане, който не използва модула за инциденти при плащане на 123cargo.

Една добре позната компания с бизнес  на румънския пазар е била в състояние да има неизплатени фактури от румънския партньор, 6 месеца от датата на падежа.
Преди няколко дни, след неуспешни действия, транспортната компания решава да предприеме действия срещу румънската компания, знаейки, че 123cargo помага на компаниите в тази ситуация, те не са следвали стъпките, препоръчани от 123cargo и са решили да се свържат с трета компания ,която има връзка с 123cargo.

Неспазването на обичайните стъпки за деклариране на инцидента с плащане след изтичане на срока на фактурата и достигането  през  трета страна отнема време от превозвача и води до проблем с паричните потоци.

Ние успяваме да възстановим парите на транспортната компания, но може да бъде направено по-рано само с обичайните стъпки за обявяване на инцидент при проблемни  плащания в 123cargo, инциденти, които са включени във всички абонаменти.

 
Деклариране на инцидент за плащане в 123cargo в 3 лесни стъпки
Обявете  инцидента след изтичане на срока. Не чакайте месеци да бъде решен!
Изпратете конкретни документи за изясняване на инцидента до 123cargo: транспортна поръчка или договор за превоз, CMR  и разбира се фактурата.
Администрацията на  123cargo  проверява всички документи и потвърждава декларацията в рамките на няколко работни часа.
Претендиращото  дружество е уведомено за инцидента с плащане от администрацията на 123cargo.
До 8 дни от заявяване на обстоятелствата, насрещната страна може да предотврати вписването чрез плащане на задължението си или да го оспори на собствено основание. В случай, че възражението се окаже основателно, 123cargo отказва включване в списъка на лошите платци. Ако не последва реакция, след изтичане на 8 дневния период, лошият платец се вписва в списъка и се съхранява в архивите на 123cargo.
От кой момент се брои просрочието?

Просрочието започва да се брои от деня следващ датата на падежа.
Защо 123cargo е безопасен пазар?

Историята през 2017 с един поглед:
Относно кражбата на товар
 • 5.760.495 публикувани товара в BursaTransport (румънското име на 123cargo)
 • Само две единствена кражба на товар е регистрирана и тя бе намерена с помоща на 123Cарго асистанс.
 • 0,00003% риск за вашия товар да бъде откраднат при използването на 123cargo

 
Трудности при събирането на фактури за транспорт
 • 13.193 претенции - предявени искания
 • 10.926  т претенциите - предявените искания - удовлетворени в рамките на максимум 8 дни
 • 82,82% възможност вашето закъсняло събиране да бъде удовлетворено чрез 123cargo
 • Предявяването на претенция - искане за инцидент при плащане е включено в абонаментната такса (безплатна услуга)