Η εταιρεία BursaTransport ιδρύθηκε το 2001 στη Ρουμανία
Ηγετική θέση στην αγορά της Ρουμανίας
16.000 πελάτες
Περισσότερα από 5 εκατομμύρια φορτία ετησίως
Δημοσίευση φορτίων και φορτηγών υψηλής ποιότητας: οι δημοσιεύσεις που έχουν λήξει διαγράφονται αυτομάτως, οι δημοσιεύσεις που έχουν επιλυθεί και δεν έχουν διαγραφεί μπορούν να επισημανθούν από άλλους χρήστες ως ότι έχουν λήξει
Μέρος ενός διεθνούς ομίλου
Ανταλλαγή φορτίων σε πραγματικό χρόνο με την Teleroute και Cargo.lt