Основана во 2001 година во Романија како BursaTransport
Лидер на пазарот во Романија
16.000 корисници
Над 5 милиони пратки годишно
Испратени пратки и камиони со висок квалитет: истечените пратки автоматски се бришат, решените и неизбришаните пратки може да се означат како истечени од страна на други корисници
Дел од меѓународна групација
Размена на товар во реално време со Teleroute & Cargo.lt