123cargo За превозници

Зошто да користите 123cargo?


Наоѓање пратки во размената на товарот

123cargo е домаќин на пратки на бројни рути во Европа.

Испробајте нови рути

Преку партнерството со Teleroute и Cargo.lt, може да најдете пратки во 123cargo на рутите во Западна Европа и до/од Балтичкиот регион

Бодирање - Евалуација на шпедитерот и испраќачот

Секоја компанија добива бодови врз основа на активноста во 123cargo

Најдете нови партнери

Наоѓање нови компании во Директориумот на компании

Рекламирање на вашата флота во Директориумот на компании

Голем број шпедитери и испраќачи го користат за наоѓање компании за транспорт

Добивање пари за фактурите за транспорт

Доколку имате заостанати фактури што се упатени до други членови на 123cargo, може да ги побарувате во модулот Инциденти во плаќањето. Стапката на успех во последните 12 месеци изнесуваше 88%

Совети за безбедност

Нудиме водич со бројни совети со цел чување на вашата безбедност при интеракција со непознати шпедитери и испраќачи

Разговор

дискутирајте ги набрзина условите и цената на транспортот