Цени за претплата на 123cargo

6 месеци

300/6 месеци
(50 € / месец)
Опфатени услуги
  • Објавување и разгледување на пратки и камиони
  • Неограничен број на корисници
  • Пристап кон списокот на компаниите членки на 123cargo
  • Консултирање и пријава на проблем при плаќање на транспорт
  • Разговор

12 месеци

480/12 месеци
(40 € / месец)
Опфатени услуги
  • Објавување и разгледување на пратки и камиони
  • Неограничен број на корисници
  • Пристап кон списокот на компаниите членки на 123cargo
  • Консултирање и пријава на проблем при плаќање на транспорт
  • Разговор