Сите компании што се регистрирани во 123cargo се проверуваат во текот на процесот на регистрацијата

Врз основа на активноста во платформата, пресметуваме бодови за сите членови што ќе ви овозможат да одлучите како да работите со нив

Обрнуваме внимание на мерките за безбедност за:

  • сопственикот на пратката/шпедитерот: НЕ сме имале кражба на товар во последните 12 месеци
  • превозник: Стапка на успех од 88% во наплатата на заостанатите фактури преку процедури при Инциденти во плаќањето

Мерки за безбедност што ги обработува 123cargo: повеќе од 100 претплатници годишно се забрануваат поради несоодветно однесување кон другите превозници, а исто така повеќе од 100 не се прифатени да се придружат.

Инциденти во плаќањето: користејќи ја процедурава, сите членови може да пријават заостанати фактури. 88% од проблемите се решаваат во рок од 8 дена.

Совети за безбедност: