Udział zatrudnionych w branży transportowej

22-Apr-2020

W 2019, 11.6 milionów osób powyżej 15 roku życia było zatrudnionych w firmach transportowych w Unii Europejskiej. To aż 6% wszystkich osób zatrudnionych.

 

Spośród wszystkich członków UE, Bułgaria posiada najwięcej pracowników w tym sektorze (10%), następnie Litwa z wynikiem 9%, Rumunia i Łotwa (8%). Najniższy udział odnotowano w Szwecji, Luksemburgu i Słowenii, gdzie wartość nie przekracza 4% wszystkich pracowników.

 

 

Source: eurostat