Abonamenty i usługi

Abonament obejmuje dodatkowych użytkowników i sumę wszystkich dostępnych usług.
Użytkownicy firmy są podzieleni na zarządzających i zwyczajnych. Różnica między tymi dwiema kategoriami polega na zawężeniu praw modyfikacji danych, zwyczajni mogą zmieniać tylko własny profil i dane użytkownika.
Stawki za dostęp są zróżnicowane według obszaru geograficznego zgodnie ze strategią Zarządu 123cargo

Cena abonamentu 123cargo - USA

Zawarte usługi:

  • Publikowanie i konsultowanie towarów i ciężarówek
  • Nieograniczona liczba użytkowników
  • Dostęp do Listy firm członkowskich 123cargo
  • Konsultacja i zgłoszenie incydentów płatniczych lub transportowych
  • Czat

41.563 ładunków

gotowe
do transportu

Rozwiązane skargi

92% skarg o zapłatę
jest rozwiązywanych w 8 dni

17.341 aktywnych firm

najczęściej używana giełda w Rumunii
od 2001 roku do chwili obecnej

1.992 ciężarówki

aktualnie gotowych
do transportu