123cargo pre doručovateľov

Prečo používať službu 123cargo?


Vyhľadávanie nákladov v rámci služieb sprostredkovanej prepravy

Služba 123cargo sprostredkúva prepravu nákladov na mnohých európskych trasách.

Skúšajte nové trasy

Prostredníctvom našej spolupráce s partnermi Teleroute a Cargo.It môžete v rámci služby 123cargo vyhľadávať náklady na západoeurópskych trasách, ako aj náklady smerujúce do baltického regiónu a z neho

Hodnotenie - Hodnotenie prepravcu a odosielateľa

Každá spoločnosť dostáva hodnotenia na základe svojich aktivít v rámci služby 123cargo

Nachádzajte nových partnerov

Vyhľadávajte nových partnerov v adresári firiem

Inzercia na služby vášho vozového parku v adresári firiem

Mnoho prepravcov a odosielateľov ho využíva na vyhľadávanie prepravných spoločností

Získavanie peňažných prostriedkov z faktúr za prepravu

Ak máte faktúry vystavené iným členom služby 123cargo, ktoré sú po dátume splatnosti, ich úhradu môžete vymáhať v module Platobné incidenty. Úspešnosť sa v priebehu ostatných 12 mesiacov pohybovala na úrovni 88%

Bezpečnostné tipy

Ponúkame vám sprievodcu s množstvom rád týkajúcich sa bezpečnosti pri nadväzovaní spolupráce s neznámymi prepravcami a odosielateľmi

Konverzácia

Umožňuje vám rýchlo diskutovať o podmienkach a cene prepravy