Služba 123cargo je dokonalý nástroj na vyhľadávanie doručovateľov, ktorí zabezpečia prepravu vášho nákladu

Prečo používať službu 123cargo?


Nižšie náklady na prepravu

Získajte viac ponúk od väčšieho počtu doručovateľov

Nachádzajte nových doručovateľov

Službu 123cargo využíva 16 000 firiem.

Kto konzultoval môj náklad

Keď iné zdroje transakcií nefungujú, je možné použiť zoznam konzultantov vašich vlastných príspevkov

Vyhľadávanie vozových parkov

Vyhľadajte doručovateľov so špecifickým typom vozidla s použitím funkcie vyhľadávania vozových parkov v adresári firiem

Vyhľadávanie skladov

Vyhľadajte sklady potrebné na rozvoj vášho podnikania s funkciou vyhľadávania skladov vo firemnom adresári

Bezpečnosť vášho nákladu

Doručovatelia sa kontrolujú a hodnotia na základe svojej aktivity

Hlásenie incidentov

Službe 123cargo je možné hlásiť incidenty vznikajúce pri preprave. Doručovatelia, ktorí spôsobujú závažné incidenty, budú vylúčení zo služieb sprostredkovanej prepravy.

Práca s rumunskými doručovateľmi

Licenciu na prepravu a licenciu na vozidlo si môžete skontrolovať online

Bezpečnostné tipy

Ponúkame vám sprievodcu s množstvom rád týkajúcich sa bezpečnosti pri nadväzovaní spolupráce s neznámymi doručovateľmi.

Konverzácia

Umožňuje vám rýchlo diskutovať o podmienkach a cene prepravy