Všetky firmy registrované v rámci služby 123cargo sa počas registračného procesu preverujú

V závislosti od aktivity v platforme vypočítavame hodnotenie pre všetkých členov, na základe ktorého sa môžete rozhodnúť, akú formu spolupráce s nimi nadviažete

Venujeme pozornosť bezpečnostným opatreniam z pohľadu:

  • vlastníka nákladu/prepravcu: v priebehu uplynulých 12 mesiacov nedošlo k ŽIADNEJ krádeži prepravovaného nákladu
  • doručovateľa: 88-percentná úspešnosť pri vymáhaní platieb z faktúr po dátume splatnosti prostredníctvom postupov platobných incidentov

Bezpečnostné opatrenia uplatňované službou 123cargo: Viac než 100 registrovaných firiem dostáva každoročne zákaz ďalej používať službu pre nenáležité konanie voči iným predplatiteľom a viac než 100 firmám ročne nie je vôbec umožnené začať službu využívať.

Platobné incidenty: Prostredníctvom tohto postupu môžu všetci členovia nahlasovať faktúry po dátume splatnosti. 88 % problémov sa vyrieši do 8 dní.

Bezpečnostné tipy: