Sprostredkovaná preprava

 • Zverejňovanie a vyhľadávanie nákladov

  • Zverejňovanie nákladov
   • Jednoduchý a ľahko pochopiteľný formulár zverejňovania príspevku
   • Len jeden vstup: Zadajte mesto alebo krajinu. Dôjde k rozpoznaniu
   • Určenie zemepisnej polohy: Pri všetkých nákladoch sa sleduje zemepisná poloha. Zobrazia sa všetkým doručovateľom, ktorí majú záujem o náklady v danom regióne.
   • Možnosti FTL/LTL: Pri zverejňovaní nákladu si môžete vybrať, či máte záujem o prepravu FTL alebo na skupinovej stránke
   • Typ vozidla: Môžete si vybrať, aký typ vozidla potrebujete pre svoj náklad
   • Moje trasy: Pravidelne sa opakujúce náklady je možné uložiť v podobe šablón, ktoré je možné použiť neskôr
  • Jednoduchý a inteligentný systém vyhľadávania
   • Len jeden vstup: Zadajte mesto alebo krajinu. Rozpoznajú sa automaticky.
   • Určenie zemepisnej polohy: Pri všetkých nákladoch sa sleduje zemepisná poloha. Poznáme presnú polohu a dokážeme ponúknuť riešenia v danom regióne, nielen v konkrétnom meste.
   • Inteligentné triedenie: Náklady sa vo výsledkoch vyhľadávania zoraďujú na základe série prázdnych vozidiel.
   • Viacnásobné vyhľadávanie: Pri vyhľadávaní môžete pridať niekoľko alternatívnych miest nakládky alebo vykládky
   • Automatické obnovovanie: Keď si aktivujete funkciu automatického obnovovania, na obrazovke sa vám v reálnom čase budú zobrazovať náklady vyhovujúce kritériám vášho vyhľadávania
   • Zväčšiť vyhľadávanie: Ponúkne viac dostupných nákladov pre vaše vyhľadávanie zväčšením prehľadávanej oblasti v okolí miest nakládky a vykládky
   • Otočiť vyhľadávanie: Jednoduchý spôsob, ako nájsť spätné náklady stlačením jedného tlačidla.
 • Zverejňovanie a vyhľadávanie vozidiel

  • Zverejňovanie vozidiel
   • Alternatívne miesta určenia
  • Vyhľadávanie vozidiel
   • Len jeden vstup: Zadajte mesto alebo krajinu. Rozpoznajú sa automaticky.
   • Určenie zemepisnej polohy: Sleduje sa zemepisná poloha všetkých vozidiel. Poznáme presnú polohu a dokážeme ponúknuť riešenia v danom regióne, nielen v konkrétnom meste. Vozidlá sa zaraďujú na základe série prázdnych vozidiel.
   • Viacnásobné vyhľadávanie: Pri vyhľadávaní môžete pridať niekoľko alternatívnych miest nakládky alebo vykládky
   • Automatické obnovovanie: Keď si aktivujete funkciu automatického obnovovania, na obrazovke sa vám v reálnom čase budú zobrazovať vozidlá vyhovujúce kritériám vášho vyhľadávania
   • Zväčšiť vyhľadávanie: Ponúkne viac dostupných vozidiel pre vaše vyhľadávanie zväčšením prehľadávanej oblasti v okolí miest nakládky a vykládky

Adresár firiem

 • Zoznam členov

  • Aktualizovaný adresár firiem obsahuje viac než 16 000 spoločností z juhovýchodnej Európy a iných oblastí
  • Partnerom sú k dispozícii kompletné údaje o danej spoločnosti spolu s hodnotením na základe ich minulých aktivít v rámci služby 123cargo
  • Určenie zemepisnej polohy firiem umožňuje vyhľadávať podľa miest a regiónov
  • Vyhľadávajte podľa názvu spoločnosti, DIČ, adresy, kontaktnej osoby, telefónneho čísla, komunikačných jazykov
  • Rozšíriť vyhľadávanie: Oblasť vyhľadávania je možné rozšíriť, aby ste mohli nájsť najvhodnejšieho partnera v príslušnom regióne
 • Vyhľadávanie vozového parku

  • Vyhľadávajte partnerov podľa typu vozidla na mieste, kde ho potrebujete
  • Vyhľadávajte v meste alebo krajine
  • Môžete zvoliť komunikačné jazyky
  • Rozšíriť vyhľadávanie: Oblasť vyhľadávania je možné rozšíriť, aby ste mohli nájsť najvhodnejšieho partnera v príslušnom regióne
 • Vyhľadávanie skladov

  • Partnerov môžete nechať vyhľadať podľa požadovaného typu skladu
  • Vyhľadávajte v meste alebo krajine
  • Môžete zvoliť komunikačné jazyky
  • Rozšíriť vyhľadávanie: Oblasť vyhľadávania je možné rozšíriť, aby ste mohli nájsť najvhodnejšieho partnera v príslušnom regióne
 • Online kontrola rumunských licencií

  • Služba bola implementovaná v spolupráci s rumunským verejným orgánom pre cestnú prepravu
  • Rumunské prepravné a doručovacie spoločnosti a prepravné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t musia disponovať licenciou od rumunského verejného orgánu pre cestnú prepravu (ARR)
  • Platnosť všetkých licencií na prepravu a doručovanie, ako aj licencií k vozidlám, sa dá overiť online