123cargo Berza transporta

Saveti za očuvanje bezbednosti

Rizici kod elektronskih berzi

123cargo ne ostavlja samo svojim korisnicima upravljanje rizikom već utvrđuje sopstvena pravila koja korisnici treba da prihvate prilikom upisa. Pravila predviđaju umanjenje 2 glavna rizika: neplaćanje usluga transporta i krađu robe koja je poverena radi transporta.

 

Rizik od nenaplaćivanja

Rizik od nenaplaćivanja faktura može biti relativno lako kontrolisan kod 123cargo pomoću incidenata plaćanja. Modul incidenata plaćanja vremenom se dokazao kao jedan brz i vrlo efikasan instrument.

 

Rizik od krađe

Rizik od krađe robe je stvarno opasan rizik preko vrednosti nastale štete po incident i sastoji se od prisvajanja lažnog identiteta od strane varalice i kao posledicu ima nestanak potpuno utovarene robe sve sa kamionom, prezentirane na utovaru sa lažnim brojevima, nakon čega je transportni nalog potvrđen od strane varalice koji se pretstavljao kao postojeća firma.

 

Zašto je123cargo jedno sigurno tržište transporta? Istorijat 2017:

Rizik od krađe robe

 • 5.760.495 objava robe
 • 2 situacija krađe robe prijavljenih 123cargo-u
 • 0,00003% šanse da vaša roba bude ukradena

 

Rizik od nenaplaćivanja fakture transporta

 • 13.193 prijava kašnjenja plaćanja fakture transporta
 • 10.926 od njih rešeno je za najviše 8 dana
 • 82,82% šansa da će vaša zakasnela faktura biti naplaćena pomoću nas
 • Troškovi podnošenja prijave o kašnjenu pokriveni su pretplatom

 

Naše nezahtevane aktivnosti za jedno pouzdano tržište

(16.000 kompanija korisnika – prosek u 2017)

 • 198 firmi sa zabranom postavljanja robe dok ne reše kašnjenje plaćanja
 • 69 firmi skinutih sa platforme zbog visokog rizika ostalih korisnika
 • 14 odgovora na traženje informacija od strane Policije ili Tužilaštva
 • 492 odbijenih zahteva za pretplaćivanje

 

Jeste li špediter ?

Jeste li transporter (prevoznik) ?

Jeste li vozač ?

Jeste li operater skladišta ?

This website uses cookies. By continuing to navigate on this site, you express your agreement upon the cookie usage policy.

See more details.

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search