Основана през 2001 г. в Румъния, както BursaTransport
Пазарен лидер в Румъния
16.000 клиенти
Повече от 5 милиона товари годишно
Високо качество на публикуваните товари и камиони. Публикации с изтекъл срок се изтриват автоматично, а не изтрити публикации могат да бъдат маркирани като изтекли от други потребители.
Част от международна група
Обмен на информация за товари с Teleroute и Cargo.lt в реално време