За нас

За 123cargo

Основана през 2001 г. в Румъния, както BursaTransport

Пазарен лидер в Румъния

Повече от 7 милиона товари годишно

>16.000 клиенти

Високо качество на публикуваните товари и камиони. Публикации с изтекъл срок се изтриват автоматично, а не изтрити публикации могат да бъдат маркирани като изтекли от други потребители

Част от международна група Alpega

Обмен на информация за товари с Teleroute & Cargo.lt в реално време