Проверка на румънски фирми

В Румъния, информацията с публичен характер е организирана в бази данни, които могат да бъдат достъпни онлайн и в реално време. Тази отличителна организация прави възможна, например, проверката валидността на публичните лицензи за транспорт и на регистрационните номера за кабините на камионите.

Проверка на Министерството на финансите

Информацията от централните бази данни на Министерството на публичните финанси относно регистрацията на юридически лица и публични институции на данъкоплатците, данъчните задължения (ДДС, акцизи, хазартни игри), балансите за последните шест години на търговските дружества и оперативните записи относно неизпълнените задължения към държавния бюджет
Форма за запитване