123cargo за превозвачи


Защо да използваме 123Cargo?

Намиране на товари в транспортна борса

123Cargo предлага товари по много европейски маршрути и релации.

Изпробвайте нови маршрути

Благодарение на нашите партньорства с Teleroute можете да намерите в 123Cargo товари по западноевропейски маршрути

Оценяване - Оценка на спедитора и товародателя

Всяка компания получава оценка въз основа на активността си 123cargo

Намиране на нови партньори

Намиране на нови партньори във фирмения указател

Рекламирайте вашия парк във фирмения укязател

Много спедитори и товародатели го използват, за да намерят транспортни компании

Събиране на вземания от изтекли транспортни фактури

Ако имате просрочени фактури, адресирани до други членове на 123cargo, можете да ги заявите в модула Платежни инциденти. Успеваемостта в последните 12 месеца е 88%

Съвети за безопасност

Предлагаме пътеводител с много съвети, които да ви предпазят при взаимодействие с неизвестни колеги спедитори и товародатели

Чат

бързо обсъдете условията и цената на превоза


Форма за запитване