Контакт 123cargo

Dacodasoft Srl

ДДС номерRO14863141

Регситрационен номер от Търговския регистърJ40/8716/2002

Пощенски адресBd.Ferdinand I nr.117B

 Bucuresti RO 021387

телефон+359-249.179.26

факс+40-212.521.557

Имейлoffice@123cargo.euПлащане чрез превод до

Dacodasoft Srl:


ING BANK NV Sucursala Bucuresti
Bucharest, Romania
SWIFT: INGBROBU

EUR: RO60 INGB 0001 0081 7474 0710

Форма за запитване