Застраховане на стоки по време на транспорт: защо е важно

Основни |  23-Feb-2023

 

За да може извършването на стоковен транспорт да протече по план, е необходимо също така точно да се установи отговорността на участващите страни по отношение на застраховката на товара, както по време на самия етап на транспортиране, така и при складирането му.

Може да се сключи транспортна застраховка за покриване на финансови загуби, в случай на унищожаване или изчезване на съответната стока. Застраховка на товари може да регулира договори за превоз на товари с модулни конструкции, камиони и контейнери.

Валидността му може да обхваща както пространството на определена държава, така и транзитните територии, извън нейните граници. Каним те да научиш по-важна информация относно застраховката на товара по време на транспорт: ползи, рискове, покрити от нея, стоки, обхванати от това споразумение и др.

Какви ползи носи сключването на застраховка?

 

Ползите, свързани с такава застраховка, са разнообразни и могат да осигурят висока степен на предвидимост в случай на по-малко приятни събития. Със сключването на такъв документ се създава благоприятна рамка за непрекъснатост на транспортния бизнес.
 
В зависимост от спецификата на дейността или естеството на транспортирания товар, застраховката може да бъде персонализирана. В това отношение, страните, участващи в превоза на стоки, могат да получат специализирана помощ от представителите на застрахователната компания.

При избор на пакет, съобразен с ясни нужди, разходите за сключване на застраховката, свързани с товара, обхванат от договора, се оптимизира. Също така избор на застрахователна компания с опит може да гарантира простота и бързина, относно уреждане на щети и отпускане на обезщетения. 

 

Какво е ЧМР застраховка?

 

Полицата тип ЧМР (fr. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) се отнася до товарен транспорт въз основа на транспортни договори, с превозни средства, предназначени за такива проекти (модулни надстройки, камиони и контейнери) по обществени пътни участъци. Застраховката ЧМР покрива само транспортираните стоки, но не и използваните превозни средства.

ЧМР застраховка може да бъде сключена както при експедиции, извършвани с превозни средства от собствения автопарк, така и при установяване на партньорство, насочени към наетите или управлявани превозни средства

Какви рискове покрива ЧМР застраховката?


При сключването на подобна застраховка за превоз на товари, стоките в камиона се покриват (частично или изцяло) в случай на повреда или загуба.

Чрез полицата ЧМР се застрахова общественият автомобилен транспорт на стоки, извършван на територията на две различни държави (с или без транзит на една или повече държави), и поне една от тях е страна, подписала Конвенцията ЧМР.

Държави-членки на ЕС Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Хърватия, Швейцария, Грузия, Иран, Киргизстан, Казахстан, Ливан, Монголия, Черна гора, Мароко, Молдова, Русия, Сърбия, Таджикистан, Северна Македония, Тунис, Великобритания, Турция, Туркменистан, Украйна, Узбекистан.

Рискове, покрити от ЧМР: 

 • пълна / частична кражба на транспортирани стоки;
 • повреда на транспортирания товар;
 • надвишаване на посочения в договора срок за доставка.


ЧМР застраховката не покрива:

 • ситуациите, при които не се намесва отговорността на превозвача;
 • косвени вреди, като намаляване на стойността на превозваната стока и други подобни

 

Какво представлява застраховката КАРГО?
Ако при полицата CMR бенефициентът е превозвачът като превозвач, в случай на карго застраховка, бенефициентът е собственик на стоките и неговите стоки са застраховани по време на превоз.

КАРГО застраховката покрива цялата верига на транспорта: товарене, претоварване, реален транспорт, разтоварване и складиране на стоките. Могат да бъдат застраховани всички продукти, които съставляват стоките за транспортиране.

Изборът на този вариант за застраховане на стоките по време на транспорт е идеален, в случай че пратките се извършват с висока честота, независимо от стойността на стоките в камиона. Дори ако товарът има ниска единична стойност, в случай на повреда или загуба на голям товар, загубите могат да бъдат значителни.

 

Какви рискове покрива застраховката КАРГО?

 

Всеки вид загуба или повреда може да причини проблеми на клиента и превозвача. Ето защо изборът на застраховка тип КАРГО покрива редица рискове като:
 • загуба или повреда на транспортирани стоки, вследствие на пожари, експлозии, преобръщане, сблъсък или потъване на използвания камион;
 • загуба или повреда на транспортирани стоки, при необходимост от разтоварването им в точка от маршрута, в авариен режим;
 • частична/пълна загуба или унищожаване на транспортирани стоки, в резултат на аварийно напускане на ферибот, в случай на потъването му;
 • падане зад борда на транспортирани стоки, по време на операцията по товарене / разтоварване от / на борда на кораб за временен морски транспорт.
Как да избереш подходящата застраховка за твоите нужди?

Чрез свои представители, застрахователната агенция, с която сте съгласни да си сътрудничите, може да ти предложи необходимата подкрепа при избора и персонализирането на конкретен пакет услуги. Очевидно редица критерии са в основата на определянето на най-добрата застраховка за товарен транспорт:

 • единичната стойност на превозваната стока;
 • интервала от време, необходим за изпращането им;
 • пътното изминато разстояние от съответното превозно средство;
 • количеството на транспортирания товар и неговия характер;
 • честотата, с която се извършва товарният транспорт;
 • наличния бюджет за сключване на застраховката;
 • ползите, които може да предложи такъв договор.

Карго застраховката може да покрие значителни финансови щети, в случай на неговата загуба или повреда. Нещо повече, той определя правната рамка, чрез която се определят точно поетите отговорности, относно безопасността на съответния товар. Валидността му може да бъде призната както на местно ниво, така и на територията на някои транзитни страни.

 

Vlad Vrinceanu, DWF - 123cargo partner
Застраховане на стоки по време на транспорт: защо е важно
Форма за запитване