Моята цена в страницата ТЪРСЕНЕ НА ТОВАРИ

Основни |  18-Sep-2023

 

За да сравните по-бързо Вашата предпочитана цена за всеки публикуван товар, получен чрез ТЪРСЕНЕ НА ТОВАРИ, сега имате възможността да пресметнете Вашата цена (евро/км) в страницата за  ТЪРСЕНЕ НА ТОВАРИ. Вследствие на това всеки товар, ще предостави информацията за обявата и също ще добави удобната Ви цена за този товар. Вашата цена (евро/км)се изчислява чрез умножаване на разстоянието на маршрута с Вашата единична цена.

 

Вашата цена остава поверителна, никой друг потребител или зареждащ обявата няма да я види!

 

Каним Ви ,да обявявате интересните товари във Вашата страница ЛЮБИМИ ТОВАРИ, където можете по-лесно да обработите намеренията си да се свържете с автора.

 

Вашата цена може да бъде попълнена в секция ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИЛТРИ ЗА ОБЯВИ, в долната част на формата ТЪРСЕНЕ НА ТОВАР.

 

 

Екипа на 123cargo

Моята цена в страницата ТЪРСЕНЕ НА ТОВАРИ
Форма за запитване