Скоринг (рейтинг) 123cargo. Синхронизиране на точките за договорно поведение на бенефициентите с историята на настъпилите платежни инциденти

Основни |  16-Mar-2023

 

Съобщаваме Ви, взетата мярка през последните дни.  

 

Без да изтриваме част от платежните инциденти и без да ги крием пристъпихме към първоначално филтриране в страницата на Платежните инциденти в списъка с публикуваните инциденти, така, че първо да се афишират само публикуваните инциденти с падеж през последните две години. Броячът на платежните инциденти от профила на компанията също брои само инцидентите настъпили през последните две години.

 

Ако се нуждаете от по-обширна история на компанията по отношение на настъпилите платежни инциденти, само с отмятане в панела за търсене можете да изберете да се виждат всички публикувани предходни инциденти в 123cargo.

 

Тази мярка е взета с оглед синхронизиране на понятието “значими инциденти” със „scoring“-а на 123cargo, който отчита дейността на компанията в приложението само за последните две години. Тъй, като стигнахме до заключението, че данните, с които разполагаме отнасящи се за периоди предхождащи последните две години не оказват влияние на вероятното поведение на компанията в бъдеще.

 

 

Администрацията 123cargo

Скоринг (рейтинг) 123cargo. Синхронизиране на точките за договорно поведение на бенефициентите с историята на настъпилите платежни инциденти
Форма за запитване