Проверка на данните за контакт на оферента/консултанта на публикувания товар

Сигурност |  13-Jul-2023

 

Сигурността на транзакциите беше и е основната грижа в 123cargo.

 

Най-честите случаи на изчезване на поверен за превоз товар се извършват с използване като прикритие от страна на извършителя на кражбата, името и данните на съществуваща и уважавана транспортна фирма. Уязвимостта на жертвите се състои в лекотата, с която те приемат предложението за транспорт, без да проверяват автентичността на отсрещната фирма.

 

Сред средствата за защита срещу подобна ситуация, предоставени от 123cargo, бяха:

 

  • Списъкът с консултанти за собствени товари/камиони - превозвачът (оферентът за транспорт), който се интересува от публикувания товар, трябва да бъде намерен сред консултантите на публикувания товар
  • Профилът на оферента за транспорт - данните за контакт на оферента трябва да бъдат намерени в профила на фирмата
  • Лицензът за транспорт и завереното копие на камиона - за румънски компании проверката се извършва онлайн и в реално време в Румънската пътна администрация - Romanian Road Authority (ARR)
 

Днес, 13 юли 2023 г., ние допълваме тези инструменти с нов инструмент, с помощта на който можете да проверите данните за контакт, предоставени от оферента.

 

По-точно чрез емотикон с ролята на бутон, поставен в:

  • Моят собствен прегледан/отворен товар
  • Моите товари
  • Изтрити товари
 
 
 
задейства се изскачащ прозорец - инструментът за проверка на данните за контакт на оферента. Попълнете всички идентификационни данни, предоставени от оферента, и след това натиснете бутона за проверка.
 
 

 

 

Полученият отговор, чрез натискане на бутона „Проверка“, ще предостави информация относно попълнените идентификационни данни. Сред изведената информация ще намерите информация за фирмата – дали съществува или не в базата данни на Алпега, за оферента – дали или не участникът се е консултирал или не с товара, относно камиона - дали има лиценз или не.

 

Препоръчваме Ви да използвате този инструмент и да ни уведомите веднага щом станете свидетел на ситуация, при която проверените данни не съвпадат.

 

За да създадем още по-безопасен електронен пазар, ние ще възнаградим всички компании, които предоставят конкретна информация (часът на публикуване на товара; данните за контакт, предоставени от измамника, времето, когато измамникът се е свързал с жертвата и кореспонденцията на измамника с жертвата), което ще доведе до идентифицирането на измамника.

 

С реализацията на този инструмент още веднъж обръщаме внимание на важността на проверката при поверяване на товар за транспорт.

 

Ръководството на 123cargo

 

 

Проверка на данните за контакт на оферента/консултанта на публикувания товар
Форма за запитване