Рискове при електронните обмени на товари

123cargo по условиe се опитва да намали 2-та основни риска при всяка обмяна на товар: трудности при събирането на фактури за транспорт от клиента и кражба на товара, който бива предаван на транспортната фирма за превозване

1. Трудности при кешовото събиране на фактурата за транспорт

Рискът лесно се контролира в 123cargo, благодарение на механизма за инциденти при плащания, който се е доказал през годините практика като бърз и ефективен: 92% от компаниите, към които е предявено искане, предпочитат да се изплатят вместо да бъдат публикувани в списъка.

2. Кражба на товар

Това е най-опасния риск, поради голямата вреда, нанасяна на търговеца, изпращащ стоката. Това може да се случи или когато крадецът използва фалшива идентичност на превозвач, или когато крадецът придобие реална и съществуваща транспортна компания с цел кражба.

Защо 123cargo е безопасен пазар?

Историята през 2019

Относно кражбата на товар

7.325.542

публикувани товара в 123cargo

0

ситуации на кражба на товар, докладвани на 123cargo

0%

риск за вашия товар да бъде откраднат при използването на 123cargo

Историята през 2019

Трудности при събирането на фактури за транспорт

20.027

претенции /предявени искания/

18.433

от претенциите /предявените искания/ удовлетворени в рамките на максимум 8 дни

92,04%

възможност вашето закъсняло събиране да бъде удовлетворено чрез 123cargo

безплатна услуга

Предявяването на претенция /искане/ за инцидент при плащане е включено в абонаментната такса

Историята през 2019

Действия по наша инициатива за безопасен пазар
(16.600 среден брой клиенти през 2019 г.)

80

клиенти, ограничени в обявяването на товари до удовлетворяването на претенции, свързани с плащане

23

компании под възбрана заради търговски риск

12

искания за информация от румънската полиция във връзка с разследвания на измами

255

отказани заявления за абонамент в 123cargo

Информация за рискове

Вие експедитор ли сте?

Рискове, свързани с изчезването на стоката след натоварването

Научи повече

Вие превозвач ли сте?

Рискове, свързани с инкасиране на фактурата за транспорт и за участие без разрешение
в кражба на стока

Научи повече

Вие шофьор на камион ли сте?

Рискове, свързани с участие без разрешение в кражба на стока

Научи повече

Вие управител на склад ли сте?

Рискове, свързани с кражба на натоварена стока

Научи повече