Проверка на румънски фирми

В Румъния, информацията с публичен характер е организирана в бази данни, които могат да бъдат достъпни онлайн и в реално време. Тази отличителна организация прави възможна, например, проверката валидността на публичните лицензи за транспорт и на регистрационните номера за кабините на камионите.