Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην 123cargo υποβάλλονται σε έλεγχο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής

Βάσει της δραστηριότητας στην πλατφόρμα, υπολογίζουμε μια βαθμολογία για όλα τα μέλη κάτι που θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε πώς να συνεργαστείτε μαζί τους

Δίνουμε προσοχή στα μέτρα ασφάλειας:

  • Για τον ιδιοκτήτη του φορτίου/διαμεταφορέα: Τους τελευταίους 12 μήνες ΔΕΝ κλάπηκε κανένα φορτίο
  • Και τη μεταφορική εταιρεία: Ποσοστό επιτυχίας 88% στην αποπληρωμή εκπρόθεσμων τιμολογίων μέσω των διαδικασιών στην ενότητα Συμβάντα πληρωμής

Μέτρα ασφάλειας που έχει λάβει η 123cargo: περισσότεροι από 100 συνδρομητές έχουν διαγραφεί λόγω κακής συμπεριφοράς προς άλλους συνδρομητές και επίσης περισσότεροι από 100 δεν έχουν γίνει δεκτοί προς εγγραφή.

Συμβάντα πληρωμής: χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία, όλα τα μέλη μπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε εκπρόθεσμο τιμολόγιο. 88% των προβλημάτων επιλύθηκαν εντός 8 ημερών.

Συμβουλές ασφάλειας: