Новини

В този раздел са публикувани неща, свързани с платформата или за събития относно сферата на товарния транспорт. Новините са основно ориентирани в общността, от която е потребителя, при условие, че потребителят разгледа страниците на приложението на езика на страната на пребиваване.

Споменаваме архива с новини на румънски език, който връща консултанта обратно към първите години на функциониране на приложението, под името Транспортна борса (BursaTransport) в Румъния.

Banner

Новини - 123cargo

Афиширане на членовете на асоциацията NSBS в бадж с наименованието на дружеството

Основни 07-Aug-2023

  През април 2023 започнахме проект, с който  показваме принадлежността  на дадена компания към професионална асоциация за транспорт или спедиция, чрез афиширане на бадж, одобрен от асоциацията, пред ...

Прочети 7 Изгледи

123cargo пуска услугата 123Бързо плащане

Административни 01-Aug-2023

  С помощта на бизнес партньора ни, invoitix ag (чрез дъщерното си дружество в България invoitix EOOD), небанкова финансова институция, Ви предоставяме нова услуга в помощ на превозвачите , чрез инка ...

Прочети 201 Изгледи

Проверка на данните за контакт на оферента/консултанта на публикувания товар

Сигурност 13-Jul-2023

  Сигурността на транзакциите беше и е основната грижа в 123cargo.   Най-честите случаи на изчезване на поверен за превоз товар се извършват с използване като прикритие от страна на извършителя на ...

Прочети 9 Изгледи

Вътрешнообщностен ДДС номер - какво е, как се получава, кога е необходим

Основни 21-Jun-2023

Притежаването на вътрешнообщностен ДДС номер, при развиване на бизнес партньорства със субекти от други държави-членки на Европейския съюз, е важно, защото осигурява избягване на двойно данъчно облага ...

Прочети 6 Изгледи

123cargo Ви кани на Truck Expo 2023, 08-10 юни в Пловдив - България

Административни 18-May-2023

  Ще се радваме да Ви посрещнем там, за среща на четири очи или само за да се опознаем по-добре. Това, ще бъде идеалната възможност да получите Вашите 50% отстъпка от нашия годишен абонамент!   123 ...

Прочети 45 Изгледи

Кой подава Интрастат декларацията и какво представлява тя?

Основни 04-Apr-2023

  Интрастат е името на системата за централизирано събиране на статистически данни за търговията със стоки между страните членки на Европейския съюз. Влязъл в сила на 1 януари 1993 г. на ниво цялото ...

Прочети 4 Изгледи

Скоринг (рейтинг) 123cargo. Синхронизиране на точките за договорно поведение на бенефициентите с историята на настъпилите платежни инциденти

Основни 16-Mar-2023

  Съобщаваме Ви, взетата мярка през последните дни.     Без да изтриваме част от платежните инциденти и без да ги крием пристъпихме към първоначално филтриране в страницата на Платежните инциденти ...

Прочети 20 Изгледи

Пътен каботаж: какво означава и как се регулира?

Основни 16-Mar-2023

    Пътният каботаж се определя като национален превоз на товари, временно и срещу заплащане, извършван от превозвач, регистриран в държава – членка на Европейския съюз, на територията на друга държ ...

Прочети 20 Изгледи

Група Alpega събира на едно място стоките за превоз

Административни 08-Mar-2023

    Видно от търсенията на стоки за превоз, и в момента  в 123cargo могат да се видят и стоки публикувани в Teleroute. Те са маркирани в списъка със стоките със символа . На свой ред,  123cargo изпр ...

Прочети 161 Изгледи
Форма за запитване