Szállítási számla garancia

Szolgáltatás leírása összefoglaló

Beszedési garancia szolgáltatás szállítási számla. ÖSSZEFOGLALÁS

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatást az Alpega kapcsolt 123cargo / BursaTransport kínálja, a COFACE Belgium együttműködésével. A jelen együttműködést az Alpega csoport és leányvállalatai, a COFACE Belgium, mint biztosítási partner kötötte meg.

A szolgáltatás célja, hogy garantálja a szállítási szolgáltatás értékének beszedését. Abban az esetben, ha a szállítási számla lejáratakor nem kerül kifizetésre, a behajtás garanciája két külön szakaszban történik:

 1. 1. Fizetési incidensek
 2.  

1. Az ügyfelével szemben bejelentett fizetési esemény által. A fizetési esemény bejelentésének költségeit a szállítási számla garanciavállalási szolgáltatás költsége tartalmazza. Ebben a szakaszban a COFACE biztosító nem járul hozzá a szállítási számla behajtásához.

Ha a fizetési eseményről szóló nyilatkozat érvénytelen maradt, és nem kapta meg a számla ellenértékét, akkor a szállítási számla garanciális szolgáltatás a második szakaszba lép:

 1. 2. COFACE fájl
 2.  

2. A 123cargo / BursaTransport segítségével a COFACE Belgium biztosítónál kártérítés céljából egy ügyirat nyitása.

A többi 123cargo / BursaTransport szolgáltatáshoz hasonlóan a szállítási számla beszedésének garantálása is előre fizetett szolgáltatás.

 

Példa:

A szolgáltatás menete a példa szerint:

Ma június 6-én kifizeti a számla garancia szolgáltatást, majd rakodni megy, holnap lerakodik, majd kiállítja a számlát 30 nap lejárattal

rakodás
lerakodás
30 nappal esedékes számlázás
esedékesség

Nem került kifizetésre?

fizetési incidens jelentése

Nem került ezután sem kifizetésre?

kártalanítási igény benyújtása
a garantált összeg kifizetése

 

A szállítási számla garancia szolgáltatásának maximális határideje

 • Nap 0: az a nap, amikor a fuvarozási szolgáltató számla garancia szolgáltatást köt. A szolgáltatást a rakodás előtt szükséges megváltani
 • Nap 10: a szállított áruk kirakodásának határideje
 • A kirakodás dátumától számított 40 vagy 30 nap: a szállítási szolgáltatás számlázásának határideje
 • 130 nap vagy 90 nap a számlázás dátumától: a számla esedékessége
 • 150 nap, vagy az esedékességtől számított 20 nap: a fizetési incidens bejelentésének napja
 • 180 vagy 140 nap a számlázás dátumától: a kártérítési ügyirat megnyitásának határideje
 • A garancia fájl feldolgozásának ideje minimum 5 hónap

Fontos megjegyzés: ha az ügyfél fizetésképtelenné válik, a szállítási szolgáltatónak 10 napja van az összes alábbi dokumentum benyújtására

 

A szállítási szolgáltató által benyújtandó szükséges dokumentumok

A következő dokumentumokra van szükség abban a nem kívánt helyzetben, amikor a szállítási számla lejáratkor nem kerül behajtásra.

A fizetési események szakaszában:

 1. A tartozás begyűjtésének békés megközelítéséről szóló igazolás
 2. Szállítási megrendelő
 3. A CMR-levél
 4. A szállítási számla

A COFACE-hez címzett kártérítési ügyirat állapotához

 1. Az UBO (Ultimate beneficial Owner) típusnyomtatvány, amelyben a szállítási szolgáltató tényleges kedvezményezettjét megemlítik
 2. A tényleges kedvezményezett személyazonossági okmányának másolata és az átvételhez való hozzájárulás
 3. Az a bankszámla, amelyre a szállítási szolgáltató beszedi a kártérítést
 4. Adós pénzügyi kivonat-szükséges a garancia fájl megnyitásához és a kifizetéshez

 

A szállítási számla behajtásának garantálásával visszafizetett összeg

Ha a szállítási számla értéke a fizetési esemény során behajtásra kerül, a közvetlenül a biztosított ügyfelétől behajtott összeg a számla ellenértékét képviseli.

Ha a szállítási számla ellenértéke behajtásra kerül a COFACE-nél történő ügyirat megnyitása után, a behajtott összeget a COFACE kompenzálja, és az a ÁFA nélküli szállítási számla ellenértékének 90% -át jelenti.

 

A szállítási számla behajtási garanciális szolgáltatása alóli kizárás

 1. Az említett dokumentumok kellő időben történő elmulasztása vagy hiányos rendelkezésre bocsájtása a szállítási szolgáltató részéről
 2. A szállítási szolgáltató nem tartja be a szolgáltatási időrendben szereplő feltételeket
 3. A szolgáltató nem megfelelő szállítási szolgáltatást nyújt az ügyfél számára, ami a következőket vonja maga után:
  1. A fizetési incidensek szakaszában: a fizetési események listáján közzétételi esemény lehetetlensége
  2. A COFACE-hez benyújtott kártérítés iránti kérelem során: a kártérítés elhalasztása a bíróság végleges döntésének meghozataláig
 4. Az ügyfél a szállítási szolgáltató leányvállalata

 

A szolgáltatás ellenértéke a szállítási számla beszedésének garantálása érdekében

A szolgáltatás ára a garantált összeg 1,70% -át teszi ki. A garantált összeg nem tartalmazza az ÁFÁ-t.

A szolgáltatás csak online bankkártyás fizetéssel fizethető. A szolgáltatás megszerzésének megerősítéséhez meg kell erősíteni a megvalósíthatóságot a COFACE-től. Ha a 123cargo / BursaTransport nem kapja meg ezt a visszaigazolást, akkor a bankkártyán feltüntetett összeg kerül kiadásra. A szolgáltatásszerzési mechanizmus online és valós időben zajlik.

A szolgáltatás kifizetése és a COFACE általi megerősítése után az 123cargo / BursaTransport e-mailben eljuttatja a szállítást végző szolgáltatóhoz, a szolgáltatás vevőjéhez a szerződéses szolgáltatás visszaigazolását az összes szükséges adattal, amelyet figyelembe kell venni.

Kérjük tanulmányozza A beszedési garancia szolgáltatásra vonatkozó különleges feltételek.

Javaslat vagy kérdés