123cargo szabályzat

Frissítés dátuma: 22-11-2023

A. Bevezető

 1. A BursaTransport és 123cargo a továbbiakban APPLIKÁCIÓ néven szerepelnek. Románia területén BursaTransport-ként, Románia területén kívül pedig 123cargo-ként ismerik, a www.bursatransport.com és www.123cargo.eu weboldalakon elérhető informatikai applikáció, amely a Dacodasoft SRL társaság tulajdonát képezi, mely társaságot a romániai jogszabályok szerint hozták létre és azok szerint működik, a maga során az ALPEGA cégcsoport tagja lévén. Egy olyan B2B self service professzionális applikáció, amelyhez előfizetéssel, illetve belépésre vonatkozó szabályok révén lehet hozzáférni és a közúti árufuvarozási szolgáltatások végrehajtói és felhasználói számára rendeltetett.
 2. Az APPLIKÁCIÓ célja. Megkönnyíti a közúti árufuvarozás keresletének és kínálatának a találkozását. 2001-ben hozták létre Romániában BursaTransport elnevezéssel, jelenleg pedig az 123cargo név alatt átalakul egy helyi érdekeltségű platformból egy regionális és nemzetközi érdekeltségű platformmá.
 3. Az APPLIKÁCIÓ közössége és a közösség tagjai. Az applikáció aktív hozzáféréssel rendelkező tagvállalatainak összességét jelenti.
 4. Az APPLIKÁCIÓ felhasználói. Az APPLIKÁCIÓ közösségének tagvállalatai által megbízott természetes személyek. Ezek a személyek kizárólag azoknak a vállalatoknak a nevében és javára használják az applikációt, amely vállalatnak a megbízottjai. A közösséghez tartozó tagvállalatoknak kell legyen legalább egy felhasználója - az, aki a vállalatot regisztrálta az applikációra - továbbá egy változó számú extra felhasználója, a felhasználási szükségletektől függően. Minden egyes felhasználónak saját hozzáférési fiókja van az applikációhoz. A fiókot nem lehet egyidejűleg több eszközről használni.
 5. Az APPLIKÁCIÓ ügyvezetősége. Az applikáció ügyvezetésével foglalkozó csapat. Az ügyvezető csapat felügyeli az informatikai applikáció akadálymentes műszaki működését továbbá azt, hogy a közösség tagjai és azok felhasználói betartsák az alábbi szabályokat.
 6. Adatvédelem. A szolgáltatói szerződés része, amelyet az ügyvezetőség bocsát rendelkezésre és annak rendelkezéseit kizárólag a szakemberek között kötött szerződés sajátosságaira hivatkozva alkalmazzák és értelmezik, anélkül, hogy a szerződést aláíró feleket társult üzemeltetőknek vagy felhatalmazott személyeknek tekintenék vagy néznék. A Felek jogi / konvencionális képviselőinek, valamint a Szerződés teljesítésében részt vevő személyek személyes adatait a Felek a szerződéses viszony megkötése és végrehajtása céljából, vagy egyéb törvényes célból dolgozzák fel, az adatvédelmi jogszabályok betartásával.
 7. Rakománycsere más börzékkel. Az APPLIKÁCIÓ és más börzék között rakománycsere jön létre a meghirdetett rakományok vonatkozásában, annak érdekében, hogy növeljék a meghirdetett fuvarok számát. Jelenleg ez a csere a Teleroute  és  a Wtransnet börzékkel van érvényben. A más fuvarbörzékről áttöltött fuvarfeladatokhoz való hozzáférés feltételekhez kötött. Az APPLIKÁCIÓ fenttartja a jogot a más börzékre áttöltött fuvarfeladatok szűrésére.

B. Hozzáférés az APPLIKÁCIÓHOZ

 1. A vállalat regisztrálása az APPLIKÁCIÓN. Egy B2B platformról lévén szó, a természetes személyek nem regisztrálhatnak. A vállalat megbízottjainak valamennyi elérhetőségi adatait az applikáció ügyvezetősége úgy értelmezi, mint business adatokat és nem pedig, mint személyes adatokat. Mivel a felhasználói fiókok létrehozása magánszemélyek számára tilos, ezért a felhasználói fiókok alkalmazottainak azonosítása érdekében ajánlott, hogy a felhasználói fiókok létrehozásához felhasznált adatok nyilvános adatok legyenek, amelyeket a törvény által előírt hirdetési alakiságok elvégzésével már a nyilvánosság tudomására hoztak, és nem a személyes adatokat, amelyek lehetővé teszik a vállalat alkalmazottjának azonosítását. Az ajánlás be nem tartásáért, valamint a meg nem felelés következményeinek és következményeinek teljes felelőssége a vállalatot terheli, kizárva az alkalmazás adminisztrációjának esetleges felelősségét.
  1. A vállalatnak a platformra való regisztrálását a vállalat kezdeményezi. A regisztrálást a vállalatnak egy megbízottja végzi. Ez a megbízott lesz a vállalat elsőszámú felhasználója.

  2. A vállalat regisztrálására első lépésben meg kell adni a vállalat adószámát és meg kell jelölni az országot, ahol be van jegyezve a vállalat társasági székhelye. Az adószám a származási ország szintjén egyedi adószám. Következésképpen, ugyanaz a vállalat nem regisztrálhat több alkalommal a platformon.

  3. A vállalat regisztrálásakor a felhasználó megadja a vállalat törvényes adatait. Az applikáció ügyvezetősége, mielőtt a platformra megadja a vállalat korlátlan hozzáférését, a regisztrálást és a hozzáférési költség kifizetését követően ellenőrzi a megadott törvényes adatokat.

  4. A vállalat regisztrálásának véglegesítése után a Dacodasoft SRL szolgáltatási szerződést állít ki, mint szolgáltató az újonnan regisztrált vállalat számára. A vállalatnak ezt a szerződést le kell töltenie a platformról. A szerződést elektronikus eszközök segítségével távlatból kötik meg és azt nem küldik el postán kinyomtatott változatban.

 2. A vállalat befejezte a regisztrálást az applikációra viszont továbbra sem aktív. Ez az állapot eltart addig amíg az applikáció ügyvezetősége aktiválja a hozzáférést. A hozzáférés aktiválása azután történik meg miután az ügyvezetőség sikeresen végigmegy az új tagok befogadását célzó eljárásokon. Az eljárást a vállalat által kifizetett regisztrálási díj bevételezésekor végzik el. Mindaddig az új vállalat nem jelenik meg az applikáció közössége számára. A vállalat, a felhasználója révén, nem tanulmányozhatja a többi tag hirdetéseit és nem tud hirdetést tenni. Ebben a fázisban, de később, a hozzáférés elnyerése után is, a felhasználó információkat szolgáltathat a saját vállalatáról. Az applikáció ügyvezetősége javasolja, hogy hozzanak létre egy minél átláthatóbb profilt a saját vállalatról annak érdekében, hogy megkönnyítsék a közösség többi tagjával a kommunikációt. Ezeket az információkat a vállalat saját felelősségre adja, de az applikáció ügyvezetősége fenntartja magának a jogot arra, hogy kérhessen bizonyítékokat az illető információk vonatkozásában.
  1. A vállalat tevékenységének leírása és különböző közúti árufuvarozási engedélyek és dokumentumok nyilatkozata

  2. A vállalat különböző business helyeinek a megjelölése és az elérhetőségi adatok

  3. Kapcsolattartó személyek, és közülük azok, akik az applikáció extra felhasználói. Beosztások és funkciók a vállalaton belül, business elérhetőségi adatok, beszélt nyelvek

  4. Teherautó flotta leírása és a zóna, ahova azok be vannak osztva

  5. Rakományraktárok megnevezése és azok típusai

 3. Az applikáció teljes tartalmához való hozzáférési mód kiválasztása. Mivel a hozzáférés fizetős és előre kell kifizetni, a vállalat felhasználója maga választja ki a hozzáférési módot. A hozzáférési módok és a hozzáférés díjai különböznek minden országban. Ha a felhasználó ebben a fázisban nehézségekbe ütközik, felveheti a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen az ügyfélkapcsolati osztállyal. Azonnal segítséget nyújtunk hétfőtől péntekig a business órákban. Általában az előre kifizetett előfizetés az applikációhoz való hozzáférés formája. A román adóügyi illetőséggel rendelkező társaságok esetében az applikáció szélesebb körű előrefizetett hozzáférhetőségi módot biztosít. Romániában, a hozzáférés aktiválása és a különböző szolgáltatások aktiválása a CRB (virtuális kreditegység) megvásárlásával lehetséges. A CRB-k aktiválását követően a felhasználó maga válassza ki és aktiválja a hozzáférési formát és a kívánt szolgáltatásokat. A nem román adóügyi illetékességgel rendelkező vállalatok esetében az applikáció egyetlen előfizetési hozzáférési módot biztosít, amely tartalmazza az összes rendelkezésre álló szolgáltatást.
 4. A hozzáférési díj kifizetése. A proforma számla kifizetésével történik, amelyet a felhasználó maga tölt le az applikációról, a hozzáférési forma és a kívánt szolgáltatások függvényében. A felhasználó bármennyi proforma számlát letölthet. A platformon újonnan regisztrált vállalatok esetében az átutalást kötelező a vállalat bankszámlájáról végezni.
 5. A közösség egy új tagja hozzáférésének aktiválása. A hozzáférést az ügyvezető csapat aktiválja a befogadási eljárás elvégzésével. Ezzel az eljárással ellenőrzik a vállalatnak a vállalat megbízottja által közölt törvényes adatait. Ellenőrzik emellett azokat a kockázatokat, amelyeket a vállalat befogadása jelenthet az applikáció közössége számára. Az applikáció ügyvezetősége fenntartja magának a jogot arra, hogy elutasítsa a vállalat hozzáférésének aktiválását. Abban az esetben, ha az elutasítás bekövetkezik, anélkül, hogy az új tagnak valaha is lett volna aktiválva a hozzáférése, az illető tag által kifizetett árat visszafizetik. Abban az esetben, ha megadják a hozzáférést, az adóügyi számlát a platformon a vállalat rendelkezésére bocsátják és értesítik a felhasználót vagy felhasználókat az aktiválásról az applikációról küldött automatikus üzenettel.
 6. A vállalat aktív hozzáférési állapota az applikációban. Az applikáció teljes tartalmához való hozzáférés az aktuális előfizetés érvényességi időszakára érvényes, a jelen dokumentumban leírt korlátozásokkal. A hozzáférést az applikáció ügyvezetősége korlátozhatja abban az esetben, ha nem tartják be a felhasználási feltételeket. A korlátozás történhet a vállalat egy adott felhasználója vonatkozásában vagy az egész vállalat vonatkozásában. A korlátozás időtartama lehet ideiglenes vagy végleges. Az aktív hozzáféréssel rendelkező vállalatok jelen vannak a vállalatok listájában. Továbbá jelen vannak a vállalatok listáján azok a  társaságok, amelyekre a tagsági minőség  visszavonására vonatkozó intézkedést alkalmazták.
 7. Az applikációhoz való hozzáférési jog felújítása. Saját kezdeményezésre történik, legfeljebb egy hónappal az aktuális előfizetés lejárta előtt. Egy előfizetés vásárlása a hozzáférés meghosszabbítását eredményezi. Új előfizetést lehet az aktuális előfizetés lejárta után is vásárolni, mely esetben már nem szükséges a vállalatot újra regisztrálni a platformon. A hozzáférés megújításának joga megtagadható azon kockázatok alapján, amelyeket más vállalatok jelentenek, például az, hogy a megrendelésekben megemlítik az alvállalkozókkal szembeni ideiglenes tilalmat a fizetési események listájának használatára. Az előfizetés megújítása a céges bankszámláról való utalással lehetséges.
 8. Inaktív hozzáférési állapot. Az a vállalat, amelynek lejárt az aktuális hozzáférése látható marad még 2 hétig a vállalatok listáján, azzal a megjegyzéssel, hogy inaktív a hozzáférése. A vállalatok listáján inaktív vállatokként azok a vállaltok maradnak fenn, amelyek vonatkozásában az ügyvezetőség véglegesen visszavonta a hozzáférési jogát.

C. Az APPLIKÁCIÓ működése

 1. Az ügyvezetőség felelőssége.
  1. Az applikáció felhasználói által benyújtott információk összességét késedelem nélkül és feltétel nélkül az összes többi felhasználó rendelkezésére bocsátják. Ezek az információk a rendelkezésre bocsátás előtt nem képezik semmilyen előzetes feldolgozás tárgyát.

  2. Működteti az applikációt abban az időszakban amíg az előfizetések aktívak

  3. Az applikáció ügyvezetősége semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre, illetve nem lehet az ő felelősségére hivatkozni az applikáció felhasználói által tett hirdetésekkel kapcsolatosan. Az ügyvezetőség nem felel a felhasználók hirdetései következtében a természetes személyek vagy jogi személyek által elszenvedett közvetlen vagy közvetett károkért.

 2. A felhasználók applikáción közölt adatainak kezelése.
  1. Az átláthatóság céljából az applikáció közössége számára a saját vállalatról közölt adatok, valamint a szállítani kívánt rakomány vagy rendelkezésre álló tehergépkocsi hirdetések között csak az applikáció keretében és kizárólag az aktív hozzáféréssel rendelkező tagok kereshetnek és azok nem válnak nyilvánossá az interneten.

  2. Az APPLIKÁCIÓ betartja a közösség tagjai közötti szakmai versenyállapotot és nem bocsát rendelkezésre olyan business inteligence eszközöket, amelyek segítségével automatikus adatfeldolgozással figyelemmel követhessék a saját versenytársaikat.

 3. Szakmai feddhetetlenség. Fizetési incidensek. A fuvarozási számlák késedelmes kifizetését visszafogó eszköz. A közúti árufuvarozási számlák bevételezésének elmaradásáról tett bejelentéseken alapszik. Ezzel az eszközzel az APPLIKÁCIÓ a rosszul fizető felhasználókat kívánja elbátortalanítani. A fizetési határidő meghaladását kétféleképpen nevezik meg: KÉSEDELMES fizetés - ha a fizetési határidőt kevesebb mint 60 nappal haladták meg és Fizetési INCIDENS - amikor a határidőt meghaladták több mint 60 nappal.
  1. A fizetési incidensek bejelentése. Az ügyvezetésőség nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy csupán azokat az incidenseket jelentsék be, amelyek pontosan felmérhetők és nem többértelműek. Minden bejelentést, amely a bejelentő vagy az elkövető különböző és fenntartható nézetét érinti, visszavonják az incidensek listájáról vagy azokat nem teszik közzé, a felek pedig, ha kívánják, a bírósági szervekhez fordulhatnak.

  2. Minimálisan szükséges dokumentáció:

   1. az incidens elkövetőjétől be nem vételezett számla/számlák alapját képező megrendelés/szerződés

   2. a kiállított és nem bevételezett számla/számlák, amelyeket jogi szempontból helyesen és a szerződésnek megfelelően állítottak ki

   3. a szerződésben / megrendelésben és/vagy a hatályos jogszabályokban előírt igazoló dokumentumok, kötelező módon az aláíró felek fenntartása nélkül

   4. bejelentés előtt a békés megközelítési igazolás szükséges

  3. A dokumentációt fel kell tölteni a FIZETÉSI INCIDENSEK oldalnál. Az incidens bejelentése akkor zárul le, amikor megkapják a dokumentációt.

  4. A fizetési incidens bejelentésének eljárását a bejelentő a szerződéses fizetési határidő lejárta után 2 nappal kezdheti el és nem később a követelés törvény szerinti elavulási napjánál.

  5. Az incidenst az ügyvezetőség jelenti be. Először az ügyvezetőség ellenőrzi, ha a bejelentő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció elégséges ahhoz, hogy az incidens a Fizetési incidensek listájára kerüljön. Ezután az ügyvezetőség tájékoztatja az incidens elkövetőjét az incidens közzétételének fennállásáról és megpróbálja békés úton megoldani az incidenst, anélkül, hogy az közzétételre kerülne.

  6. A fizetési incidens jelentésétől számított 8 munkanapon belül az incidenst közzéteszik abban az esetben, ha az incidens elkövetője:

   1. nem reagál semmilyen módon

   2. nem nyújt be bizonyítékokat az álláspontja fenntartására és a bejelentő által közöltekkel ellentmondásban

   3. nem bizonyítja a kifizetést az ügyvezetőség előtt

  7. Az incidens megoldását a kifizetést igazoló dokumentum jelenti, amelyet az incidens elkövetője felmutat a bejelentő vagy az ügyvezetőség számára, és nem kell megvárni amíg a tartozás megjelenik a bejelentő számláján.

  8. A fizetési késedelmek elavulnak 6 hónappal a határidő után, a fizetési incidensek pedig 3 évvel a határidő után. A megoldatlan késedelmek és fizetési incidensek nem avulnak el.

  9. Az incidenst bejelentő fél kötelessége azonnal bejelenteni, amennyiben az kifizetésre került.

 4. Szakmai feddhetetlenség. Szállítási incidensek. Olyan helyzetek, amikor a bejelentő jelentést tesz olyan szakmai gyakorlatok megszegéséről, amelyek az applikáció használata révén létrejött közúti árufuvarozás végrehajtásakor következtek be. A szállítási incidensekről a bekövetkezéstől számított legfeljebb 15 napon belül lehet bejelentést tenni. Nem teszik közzé azokat az incidenseket, amelyek vonatkozásában az ügyvezetőség nem tudja felmérni az elkövető és a bejelentő ellentmondó nézőpontjait.
  1. A szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

   1. az incidens alapját képező megrendelés/szerződés

   2. a szállítási incidens valódiságának bármely formában való írásos bizonyítása. Kivételt képeznek azok a súlyos szállítási incidensek, amelyek általában nem bizonyíthatók okiratokkal: az a helyzet, amikor a lerakodást az azonnali és a lerakodás előtti kifizetés feltételéhez kötik, megszegve a már aláírt szerződés előírásait.

  2. A dokumentációt fel kell tölteni a SZÁLLÍTÁSI INCIDENSEK oldalnál.

  3. Az incidens bejelentése akkor zárul le, amikor megkapják a dokumentációt.

  4. Az eljárásra a fizetési incidensek eljárásához hasonlóan 8 munkanapos határidő áll a rendelkezésre a szállítási incidens közzétételéig.

  5. A szállítási incidensek a közzététel után 6 hónappal elavulnak.

 5. Az APPLIKÁCIÓ pontszámozása
  1. Az applikáció által rendelkezésre bocsátott értékelő eszköz, amellyel a közösség tagjait értékelik. A pontszámozás külön kiemeli az alábbiakat:

   1. A vállalat katalogizálása az APPLIKÁCIÓ használat szempontjából

   2. A rakomány közzétételi tevékenység mértéke

   3. Árufuvarozói tevékenység mértéke

   4. Ügyfél minőség fuvarozási szerződésekben: a fizetési késedelmeket és azok nagyságát jelöli meg, a meghirdetett rakomány számához viszonyítva

   5. Fuvarozói minőség

  2. A pontszámozás egy automatikus számítás eredménye, amelyet naponta frissítenek. A pontszámok skáláját az applikáción regisztrált extrém (minimális és maximális) teljesítmények határozzák meg. A pontszámozást minden egyes aktív tag profiljánál a vállalatnak egy hónap aktív hozzáférése lejárta után kezdik megjeleníteni.

 6. Az APPLIKÁCIÓ automatizálása. Arra rendeltetett, hogy megkönnyítse a felhasználók tevékenységét és fenntartsa a hirdetések minőségét az applikációban:
  1. A szállítani kívánt rakományokat és a rendelkezésre álló járműveket törölik az érvényességi idő lejárta után, a hirdető felhasználó megjegyzése szerint

  2. Azokat a hirdetéseket, amelyeket nem töröl a hirdető, automatikusan törölik, ha 3 különböző kereső jelenti, hogy azok már lejártak

  3. A rakomány vagy teherautó átfedett hirdetéseket elutasítják a vállalat szintjén: hasonló útvonal, feladat, érvényesség, hasonló útvonal, feladat, érvényesség, továbbá a következetlenül módosított közlemények, valamint a törölt és rövid időn belül újra hirdetett fuvarok, hogy ismét az fuvarfeladatok / szabad kapacitások listájának élére kerüljenek szintén elutasításra kerülnek

  4. A rakomány és teherautó keresésekre adott válaszok listája a keresés módjától függően rendeződik: növekedő eltolódás szerint, a végső helymeghatározással keresett útvonalak keresése esetében; a közléstől számított növekedő időtartam szerint, az ország - ország típusú keresések esetében

  5. A válaszok listájának frissítési mechanizmusa a kérelem megfogalmazása után is, és a kérelem pillanatában érvényes válaszok listájának megjelenítése

  6. Az applikáció által automatikusan megjelenített üzenetek, amelyek célja, hogy figyelmeztessék a felhasználókat az applikációban végrehajtott tevékenységeikkel kapcsolatos különböző aspektusokról

  7. A többszöri meghirdetése a fuvarfeladatoknak egy napon automatikusan limitálva van, a fuvart közzétenni többször nem minden esetben lehetséges. Az Egy fuvarfeladat többszörös meghirdetése azt jelenti, hogy az eredeti fuvart több alkalommal újra hirdeti, nem releváns változtatásokkal az eredeti hirdetéshez képest,vagy többszöri törlés utáni újrahirdeti. Az ilyen esetekben az automatizáció figyelembe veszi, hogy  a felhasználó egy valós személy, aki cége képviseletében jár el és a napi kapacitása mennyire reális.

 7. Az APPLIKÁCIÓ grafikus jelei. A közúti közlekedési táblákhoz hasonlók. A jeleket részletes magyarázatok kísérik:
  1. A vállalatok elnevezését kísérik. Ezek célja az, hogy kiemeljenek vagy egy dicséretes tevékenységet (folyamatos jelenlét, rendkívüli tevékenység), vagy pedig egy figyelmeztetést a lehetséges partnerek számára az illető vállalat ideiglenes teljesítményre vonatkozóan

  2. A vállalat összes hirdetésénél megjelennek: például, ha egy olyan vállalat hirdet rakományokat, amelynek van már 3 közzétett fizetési incidense, a rakományokat egy figyelmeztető jel kíséri, amely a lehetséges alvállalkozó fuvarozóknak szól

 8. Csalások és azok megelőzése az APPLIKÁCIÓBAN.
  1. Bármilyen B2B elektronikus platform esetében fennáll a csalás kockázata, amellyel egyes felhasználók a többi felhasználó ellen fordulnak. A csalás előrelátásának feladata megoszlik a platform ügyvezetősége és a platform felhasználói között. Ez utóbbiak kötelesek az alkalmazó vállalat megbízottjaiként professzionális módon használni az applikációt. A platform ügyvezetősége az alábbi csalástípusokat említi meg, amelyek kockázatának ki lehetnek téve a felhasználók:

   1. Annak kockázata, hogy nem vételezik be a fuvarozási szolgáltatásért a díjat. Ez ellen a kockázat ellen az APPLIKÁCIÓ ügyvezetősége az onboarding eljárásban értékelési kritériumokkal rendelkezik, az aktív tagok vonatkozásában pedig a vállalat pontszámait a közösség többi tagjai rendelkezésére bocsátják. Konkrétan: ügyfélként történő szerződéses viselkedésre adott pontszám

   2. Annak a kockázata, hogy eltulajdonítják a rakományt, amelyet fuvarozásra adtak át. A rakomány eltulajdonítása úgy történhet meg, hogy egy csaló egy valódi fuvarozó azonosítóját használja fel, általában hasonló, de az igazi fuvarozóétól eltérő e-mail címeket használva. E kockázat ellen az applikáció ügyvezetése:

    1. a felhasználók rendelkezésére bocsát egy biztonságos azonosító mechanizmust, amellyel nulla esély van arra, hogy egy felhasználó felhasználónevét és jelszavát (profilját) egy olyan tolvaj használhassa, aki megjelenhet egy beszélőpartner előtt az applikációban, mint az igazi felhasználó
    2. bármely hirdetésnél rendelkezésre bocsátják a hirdető vállalat valamennyi elérhetőségi adatait, a nemrég módosított elérhetőségi adatokat pedig, egy esetleges identitástolvaj általi módosításokat is ideértve más színnel tüntetik fel
  2. Az applikáció megelőző intézkedései nem nyújtanak védelmet a felhasználók számára, ha azok az applikációt nem használják professzionális módon, mely módot az alábbiakban részletezünk.

D. Az APPLIKÁCIÓ használati feltételei

 1. Az applikáció tagvállalatának felelőssége.
  1. A hirdető megbízottjain keresztül a vállalat felel a saját szerkezetéről és tevékenységéről közölt valamennyi adat vonatkozásában.

  2. Az ügyvezetőség kérésére vagy a közösség többi tagjának az ügyvezetőséghez intézett kérésére a vállalat köteles alátámasztani dokumentumokkal a közölt adatokat.

  3. A tagvállalat az applikációt kizárólag saját érdekében használja, mégpedig szigorúan a társaság által végrehajtott vagy igényelt fuvarfeladatok közúti szállításának érdekében; következésképpen nem kezdeményezhet, vagy nem fogadhat el semmilyen applikáción meghirdetett tranzakciót egy harmadik személy nevében és nem használhatja az alkalmazás oldalait a közúti fuvarozástól eltérő üzleti célokra.

 2. A vállalat megbízottjainak felelőssége felhasználóként.
  1. Az applikációt kizárólag a megbízó vállalat érdekében használja

  2. Bármely körülmény között, amelyben egy más felhasználó hirdetésére alapozott kommunikációt kezdeményez, előbb tanulmányozza az illető vállalat adatlapját

  3. Amikor fuvarozást ajánl fel, ellenőrizze annak a vállalatnak a pontszámait, engedélyét, az esetleges rendelkezésre bocsátott dokumentumokat, amelynek fuvarozást szeretne felajánlani, annak érdekében, hogy elkerülje a fuvarozási szolgáltatás díjának késedelmes bevételezését

  4. Amikor fuvarozást igényel ellenőrizze az ajánlattevő elérhetőségi adatait: különösen annak e-mail címét vagy a telefonszámát; hogy az megfeleljen az ajánlattevő vállalat adatlapjában feltüntetett adatokkal. Különösen kell figyelni abban az esetben, ha azajánlattevő e-mail szervere nem vállalati szerver, hanem egy általános szerver

  5. Amikor egy fuvarozási kérelemre megerősítést kap, a lehetőségek függvényében ellenőrizze a fuvarozási engedélyt és a tehergépkocsi rendszámának valósságát.

  6. A meghirdetett szállítani kívánt rakományoknak vagy rendelkezésre álló járműveknek valósnak kell lenniük, mindegyiknek külön-külön

  7. A többi felhasználóval történő kommunikációban ne használjon szabados beszédet, becsmérléseket és rasszista megnyilvánulásokat

  8. Tartsa tiszteletben az oldal rendeltetését, amikor hirdetést tesz fel

 3. Az applikáció oldalain manuálisan lehet keresni. A crawler típusú programok nem megengedettek. Szintén tilos a vállalati profilok betekintése bármilyen más célra, mint az áruszállítás szerződéses kapcsolatának kialakítása a konzultált vállalatokkal.
 4. Kommunikáció az APPLIKÁCIÓ ügyvezetésével. Segítséget lehet igényelni, továbbá a felhasználók javaslatokat és panaszt tehetnek telefonon vagy e-mailen és nem pedig az applikáció oldalain

E. Az APPLIKÁCIÓ ügyvezetése

 1. Az ügyvezetőség módosíthatja a használati feltételeket a tartalomtól függően és a jövőben felmerülő körülményekhez viszonyítva.
 2. A hozzáférés elutasítása az APPLIKÁCIÓHOZ. Az aplikációhoz való hozzáférés egy “biztonsági” utalás függvénye lehet: egy szimbolikus összeg, amely visszautalásra kerül és a céges bankszámlájáról került utalásra. Az Adminisztráció visszautasíthatja a hozzáférési kérelmet:
  1. ha a vállalatok részvényese, ügyvezetője vagy felhasználója felfüggesztett vállalatokkal van kapcsolatban

  2. olyan általános üzleti információk alapján, amelyek lehetséges kockázathoz vezethetnek az applikáció tagjai kárára. Az ügyvezetőség nem köteles közzé tegye ezeket az információkat

 3. Egy cég hozzáférésének visszavonása. A 3. pontban, az a, b, c, e és f betűknél előírt helyzetek a társaság tagvállalatának szerződés szegésnek minősülnek, és jogot adnak az alkalmazás ügyintézőjének, hogy egyoldalúan felmondja a szerződést, kártérítés ellenében. Ebben az esetben magától értetődően véglegesen felfüggesztik a vállalat valamennyi fiókját (felhasználóját):
  1. ha az applikáció egy másik tagja javára olyan fizetési eszközt állít ki, amelyet a fizetési határidőben elutasítanak kiegyenlíteni

  2. ha egy fuvarozási szolgáltatást veszteségesen próbál közvetíteni e célból az applikációt használva

  3. ha hamis, vagy nem kielégítően megalapozott információkat szolgáltat:

   1. a platformra regisztráláskor

   2. az ügyvezetőség kérésére, egy különleges megjegyzés az áruk gyanús átfedésének igazolására: ésszerű állításként nem engedélyezettek az általános szerződések/keretek vagy az a magyarázat, hogy az átfedő áruk forrását telefonos megrendelések teszik ki; csak írásos dokumentumokat fogadunk el, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a feladott áruk valós szállítási igényeket képviselnek

   3. a vállalat adatlapjába

   4. utólag visszavont vagy ki nem fizetett fizetési megbízások, a késedelmek kiegyenlítésekor vagy fizetési incidenseknél

  4. olyan általános üzleti információk alapján, amelyek lehetséges kockázathoz vezethetnek az applikáció tagjai kárára. Az ügyvezetőség nem köteles közzé tenni ezeket az információkat

  5. ha ismételten nem tartják be a vállalat felhasználói a használati feltételeket

  6. ha az applikáción való keresésre előzetes engedély nélküli szoftver eszközt használnak, vagy a vállalati profilok túlzott és indokolatlan megtekintése a szállítási igényekhez mérten (fuvarfeladatok közzététele, szabad kamionok megtekintése stb.)

 4. Egy vállalat tagságának teljes ideiglenes visszavonása. Magától értetődően ideiglenesen felfüggesztik a vállalat valamennyi fiókját (felhasználóját):
  1. egy hétre, ha az ügyvezetőség által igényelt, a saját felelősségre adott információk vonatkozásában szükséges bizonyító dokumentumokat nem küldik el 2 munkanapos határidőn belül

  2. egy hónapra, ha kiderül, hogy rendelést/szerződést kötnek egy a rakományt meghirdető vállalattól eltérő vállalatról

  3. egy hónapra, ha kiderül, hogy teherautót hagynak jóvá egy a rakomány átvételével megállapodott vállalattól eltérő vállalatról

 5. Hozzáférés átmenetei és részleges korlátozása. Alapértelmezés szerint az oldalon belül a tag összes fiókját (felhasználókkal együtt) részben szüneteltetik a szállítandó áruk közzététele tekintetében, amennyiben:
  1. Ellene több esetben kerül benyújtásra fizetési incidens, késedelmes fizetés okán. A felfüggesztés a fizetési incidensek számának jelentős csökkenéséig marad érvényben.

  2. Kockázatot jelent a többi felhasználó számára, mely alatt a szállítás ellenértéknek a megbízott fél felé történő, lassú és indokolatlanul elhúzódó kiegyenlítését értjük; a felfüggesztés mindaddig érvényben marad, amíg a felfüggesztett társaság által jelentett kockázat csökken

 6. Egy felhasználó teljes ideiglenes visszavonása. Nem befolyásolja a tag (vállalat) jogait, aki számára és aki nevében az illető felhasználó az applikációt használja:
  1. egy hétre, ha ismételten nem tartja be a használati feltételeket

  2. egy hétre, ha a lejárt hirdetések jelzésének használatával visszaél

  3. egy hétre az áruk átfedéséért, amelyekre az adminisztráció kérésére nem adnak ésszerű indokokat         

  4. egy hónapra, ha a hozzáférési jogot más személynek adja kölcsön

 7. A már meghirdetett tartalmak törlése, vagy a hirdetések megtagadása. Az Ügyvezetőség törölheti a felhasználóknak a láthatóan hamis vagy többszörösen meghirdetett vagy nem elégségesen alátámasztott hirdetéseit, az ügyvezetőség kérésére.
 8. A felfüggesztettek követelései. A közösség tagvállalata nem jogosult a felfüggesztési időszakra már kifizetett hozzáférési jog ellenértékének vagy az applikáció tagja minőség visszavonása esetében a fel nem használt előfizetés és kreditegységek ellenértékének visszafizetésére.
Javaslat vagy kérdés