123cargo Giełda Transportowa

FAQ

O giełdach transportowych
Co to jest elektroniczna giełda transportowa?

Jest to aplikacja webowa z zastosowaniem przeglądarki internetowej, wykorzystywana w branży transportowej. Główne zastosowanie tego oprogramowania dotyczy transportu drogowego, ponieważ właśnie rynek transportu drogowego posiada najwyższą liczbę operatorów,
a wynika to z łatwości dostępu do tego rodzaju biznesu.

W jaki sposób działa giełda transportowa?

Firma, która posiada ładunek do transportu, zamieszcza opis ładunku wraz z dotyczącą go trasą. Jest to zapytanie transportowe. Oferta jest konsultowana przez przewoźników szukających ładunków transportowych. Zainteresowany przewoźnik skontaktuje się z osobą zamieszczającą ładunek i złoży ofertę transportową. Odwrotny proces też jest możliwy w 123cargo: przewoźnicy zamieszczają swoje ładunki na giełdzie transportowej jako oferty transportu, aby udostępnić je z kolei tym, którzy posiadają ładunki transportowe. Giełda transportowa jest miejscem, gdzie „potrzeba spotyka ofertę”, jeśli chodzi o branżę transportu dóbr.

Czym różnią się poszczególne aplikacje giełd transportowych?

Główna różnica pomiędzy poszczególnymi programami giełd transportowych dotyczy obszaru geograficznego charakteryzującego aktywności danych użytkowników; istnieją lokalne aplikacje, przeznaczone dla jednego kraju czy regionu, jak i  międzynarodowe  giełdy transportowe. Druga różnica to oferowana płynność giełdy. Płynność definiowana jest przez całkowitą sumę zamieszczanych ładunków.
Dodatkowo należy wspomnieć, iż dostęp do programu jest możliwy po uiszczeniu określonej opłaty; giełdy można używać w  różnych językach.

 

Zalety i ryzyka użytkowania giełdy transportowej
Dla kogo przeznaczona jest giełda transportowa?

Spedytorzy potrzebują giełdy, aby powiększyć swoją listę przewoźników i znaleźć najlepsze rozwiązanie transportowe. Zamieszczanie ładunków na giełdzie upraszcza ich codzienną pracę, nie potrzebują oni dzwonić już do swoich przewoźników; to przewoźnicy będą ich kontaktować, aby zdobyć ładunek do transportu. Z perspektywy giełdy spedytorzy są tymi, którzy zamieszczają ładunki.  
Drugą kategorią klientów giełd transportowych są przewoźnicy. Używają oni giełdy, aby znaleźć ładunek, w przypadku, gdy nie mają zleceń transportowych od swoich bieżących klientów. Jest to także alternatywny sposób na biznes, w przypadku, gdy całkowicie liczą oni na giełdę transportową, jeśli chodzi o wyszukiwanie ładunków do transportu. Giełda transportowa nazywa ich konsultantami ładunków zamieszczanych przez spedytorów.
Trzecią kategorią klientów są handlowcy oraz producenci prowadzący ograniczone operacje  transportowe i decydują się oni na ich samodzielne realizowanie, bez angażowania dodatkowo firm spedycyjnych. Wiele giełd transportowych odmawia dostępu tego rodzaju klientom, aby chronić przewoźników. Jednakże 123cargo przyjmuje tego rodzaju firmy, i to z bardzo rozsądnych powodów!

Co jest główną zaletą giełdy?

Dla spedytorów, handlowców i producentów główną zaletę giełdy transportowej stanowi zwiększony dostęp do dostawców transportowych, przy jednoczesnym ponoszeniu minimalnych kosztów. Po pojedynczym  zamieszczeniu ładunku, oferta ta może być konsultowana w przeciągu kolejnych kilku minut przez około 500 przewoźników. Dzięki giełdzie transportowej można osiągnąć efekty porównywalne z  wykonaniem 500 pojedynczych telefonów do przewoźników, w celu znalezienia jednego rozwiązania transportowego.
Dla przewoźników giełda stwarza możliwość posiadania większej liczby klientów.

Co stanowi główne ryzyko przy użytkowaniu giełdy transportowej?

Główne ryzyko każdej transakcji dokonywanej na odległość, przy pomocy  środków elektronicznych, wiąże się z poczuciem niepewności, jeśli chodzi o partnera biznesowego. Jednakże ryzyko to może zostać zmniejszone dzięki działaniom zarówno giełdy transportowej, jak i jej użytkowników.
Sama giełda transportowa, i mamy tutaj na myśli 123cargo, za główną misję w zakresie świadczenia usług, wytycza sobie stworzenie bezpieczeństwa na rynku w następujący sposób: poprzez weryfikowanie firm przed wejściem na giełdę, poprzez oferowanie systemu punktacji wszystkim firmom oraz poprzez natychmiastowe eliminowanie z giełdy firm, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla innych klientów.
Użytkownicy giełdy transportowej sami muszą chronić się przed kontaktami z nieodpowiednimi partnerami poprzez przestrzeganie wewnętrznych procedur we własnych firmach. Jeśli takie procedury nie istnieją, to powinny zostać niezwłocznie stworzone, a w ostateczności należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zalecanych przez 123cargo.

 

123cargo, BursaTransport i Teleroute
Co to jest BursaTransport?

BursaTransport jest to nazwa odpowiadająca 123cargo stworzona  dla rumuńskich użytkowników.

Dlaczego wymagane są dwie nazwy dla tej samej giełdy?

BursaTransport jest oryginalną giełdą, wprowadzoną na rynek rumuński w 2001 roku. 123cargo jest uproszczoną wersją giełdy transportowej, wprowadzoną w 2013 roku. Wyjątkowo duża liczba klientów w Rumunii zmusiła nas do stworzenia bardziej przemyślanych usług w BursaTransport.
123cargo oferuje pakiet niezbędnych funkcji, tak samo jak oryginalna BursaTransport.

Jaka zależność istnieje między 123cargo and BursaTransport?

123cargo i BursaTransport są ze sobą całkowicie powiązane. Zamieszczane ładunki i oferowane pojazdy tworzą wspólne listy znajdujące się na dwóch interfejsach tej samej aplikacji. Dwa różne interfejsy tego samego oprogramowania opierają się na tej samej bazie danych.

Co to jest Teleroute?

Teleroute jest jedną z największych giełd transportowych w Europie i tak samo jak BursaTransport, należy do Transport Service (TS). Ze względu na niekonkurencyjne stosunki między oboma programami, po nabyciu BursaTransport przez TS w 2008 roku, dokonano decyzji o zmianie płynności (ładunki do transportu) w czasie rzeczywistym pomiędzy Teleroute i BursaTransport.

 

Firmy i użytkownicy 123cargo
Jak zarejestrować moją firmę do 123cargo?

Poprzez kliknięcie karty Zarejestruj się. Jest to trzystopniowa rejestracja, podczas której powinni Państwo dostarczyć informacji na temat swojej firmy oraz Państwa samych.

Czy mogę zarejestrować się zarazem w 123cargo i BursaTransport?

Nie jest to możliwe. Firmy z siedzibą znajdującą się poza Rumunią będą rejestrować się poprzez 123cargo, podczas gdy firmy z siedzibą w Rumunii będą rejestrować się przez BursaTransport.

Ilu użytkowników z mojej firmy mogę zdefiniować w jednej subskrypcji?

Tylu, ilu chcę. Wszyscy użytkownicy są przypisani do jednej subskrypcji.

Kiedy moja firma dokona opłaty subskrypcji 123cargo?

Subskrypcja 123cargo jest usługą płatną z góry. Wpłaty dokonają Państwo w oparciu o wystawioną proformę, którą sami ściągną Państwo ze strony 123cargo. Faktura jest wystawiana w dniu otrzymania wpłaty.

Jaka jest różnica między kontem a użytkownikiem?

Nie ma różnicy.

Jak powinienem postępować, w przypadku gdy chcę zarejestrować nowego użytkownika?

Nowy użytkownik może zostać dodany poprzez wejście w kartę Konto -> Profil Firmy -> Dodaj kontakt

 

Profil Firmy w 123cargo
Jak zmienię oficjalnie podany adres e-mailowy?

W ->Konto -> Moje dane-> Aktualizuj

Kogo należy podać jako osobę kontaktową w firmie?

Powinni Państwo zarejestrować wszystkich tych, którzy używają 123cargo. Im więcej szczegółów podadzą Państwo o tych osobach, tym swobodniej będą czuli się Państwa przyszli partnerzy podczas kontaktu z Państwa firmą.
W średnich i dużych przedsiębiorstwach, osoba biorąca odpowiedzialność za płatności dostawcy, zazwyczaj nie jest samym organizatorem. Oferując bezpośredni dostęp do tej osoby 123cargo okazuje zaufanie i szacunek Państwa firmie.

Co oznacza rubryka „Funkcja” w opisie osoby kontaktowej?

Jest dodatkowym opisem rubryki “Stanowisko”. W miejscu pracy większa liczba osób może zajmować te same stanowiska, jednakże posiadać inny zakres obowiązków, tzn. na tym samym stanowisku dysponenta może być dwóch zatrudnionych, jeden może zajmować się transportem krajowym (funkcja = transport krajowy), podczas gdy drugi operuje transportem międzynarodowym, a może jeszcze inny współpracownik jest odpowiedzialny za ładunki łączone. Dzięki podaniu tych wszystkich szczegółów, Państwa firma staje się bardziej dostępna.

Jaka jest różnica pomiędzy numerami telefonów lokalizacji i tymi należącymi do osoby kontaktowej?

Numery telefonów (stacjonarne, komórkowe, itd.) są dostępne dla wszystkich  osób kontaktowych z poszczególnej siedziby firmy. Osobiste numery są podawane jedynie w celu bezpośredniego skontaktowania się z daną osobą.

 

Subsksrypcja123cargo
Jak płacę subskrypcję firmy?

Są dwa rodzaje subskrypcji w 123cargo (na 6 miesięcy i na 12 miesięcy) zawierające dostęp do giełdy dla wszystkich użytkowników z jednej firmy. 123cargo jest usługą opłacaną z góry. Można samodzielnie ściągnąć fakturę proforma. Subskrypcja jest aktywowana w dniu otrzymania wpłaty i tego samego dnia drogą elektroniczną dostarczana jest też faktura. Jeśli dla danej firmy subskrypcja już istnieje, nowa subskrypcja aktywowana jest po wygaśnięciu bieżącej.

 

Zawieszenia w 123cargo
Z jakich powodów firma może mieć zablokowany dostęp do giełdy?

Za oszustwo, za powtarzające się nieprzestrzeganie warunków giełdy oraz w przypadku stanowienia ryzyka dla innych użytkowników giełdy.

 

Zadłużenia
Jaki jest cel listy zadłużeń?

Lista ta jest wewnętrznym spisem 123cargo mającym na celu ostrzeganie klientów. Informuje ona wszystkich użytkowników subskrypcji o nadużyciach finansowych zgłaszanych przez członków giełdy. Zgłaszane zadłużenia opierają się na dostarczonych standardowych dokumentach, jest to zlecenie transportowe, list CMR oraz faktura. Każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za składane deklaracje, w celu chronienia innych użytkowników. Jest to dobrowolny wkład w tworzenie bezpiecznego rynku w branży transportowej.

Na czym polega różnica pomiędzy opóźnieniem w płatności a zadłużeniem?

Opóźnienie w płatności to zaległa płatność nie przekraczająca 60 dni od upływu terminu płatności. Jeśli dług przekracza 60 dni, zaległa płatność definiowana jest jako zadłużenie. Innymi słowami, opóźnienie w płatności jest lżejszym, a zadłużenie finansowe poważniejszym wykroczeniem.

Dlaczego wybrano okres 60 dni od upływu terminu płatności, aby rozróżnić opóźnienia w płatności od zadłużenia finansowego?

Uwzględniono standardy stosowane przez firmy windykacyjne, które zazwyczaj rozpracowują sprawy po upływie minimum 60 dni od terminu płatności.

Jak wygląda proces zgłoszenia zadłużenia w 123cargo?

Pierwszy krok należy do skarżącego się użytkownika. Deklaruje on i dokumentuje stan zadłużenia poprzez dostarczenie zlecenia transportowego, umowy transportowej, listu CMR oraz nieopłaconej faktury.
Drugi krok należy do Administratora 123cargo, który sprawdza, czy dokumenty potwierdzają skargę. Trzeci krok wykonuje oskarżona firma, która zostaje poinformowana o skardze przez Administratora 123cargo. W przeciągu 8 dni oskarżona firma może zamknąć zadłużenie poprzez uregulowanie nieopłaconej faktury lub tez zaprotestowanie i podanie własnych powodów. W przypadku, kiedy owe powody są podstawne, 123cargo może wstrzymać zgłoszenie zadłużenia. Jeśli nie ma żadnej reakcji ze strony oskarżonej firmy, po 8 dniach zadłużenie zostaje wpisane na listę 123cargo i zapisane w historii wierzyciela.

Od którego momentu mogę zgłosić zadłużenie?

Zadłużenie może być zgłoszone po jednym dniu od upływu terminu płatności.

 

Incydenty transportowe
Co to jest incydent transportowy?

Incydent transportowy to zajście spowodowane przez przewoźnika naruszające warunki umowy transportowej lub zwyczaje realizowania usług.

Jakie dokumenty są niezbędne aby zadeklarować incydent transportowy?

Niezbędna dokumentacja to zlecenie transportowe. Niestety, ciężko jest udokumentować incydenty transportowe, dlatego też każdy możliwy dokument, który może wspomóc deklarację wierzyciela jest brany pod uwagę.

 

Jak oceniać partnerów poprzez 123cargo?
Co to jest system punktacji 123cargo?

Przestawia on unikalny system kalkulacyjny obliczający aktywności użytkowników na giełdzie. Na skali od zera do dziesięciu zero jest najmniejszą wartością i reprezentuje minimalne działania, a dziesięć jest maksymalną wartością. Punktacja każdego użytkownika jest uwzględniania w ogólnej sumie punktów firmy. Punkty są wizualnie przedstawione przez gwiazdki. Brak gwiazdek oznacza znikomą aktywność, cztery gwiazdki najwyższą aktywność. Jeśli nie ma wystarczającej aktywności aby ja przedstawić w gwiazdkach, są one zastąpione informacją “N/A” . Gwiazdki mogą być opatrzone strzałkami skierowanymi w dół lub w górę, pokazując najnowszą tendencję punktacji. Punktowanie określane jest przez pięć różnych czynników, i czynniki  te obliczane są codziennie na nowo, automatycznie dla wszystkich użytkowników będących aktywnymi na giełdzie od minimum miesiąca.

Co oznacza każdy z pięciu czynników?

Aktywność spedycyjna: oblicza jak intensywne są aktywności użytkowników pod względem zamieszczania ładunków i szukania pojazdów. Zero oznacza nikłą aktywność, a pięć gwiazdek to najwyższa ocena aktywności. Aktywności są podliczane całościowo dla jednej firmy, im więcej użytkowników, tym wyższa aktywność.
Aktywność przewoźników: punktacja oblicza aktywność pod względem konsultowania ładunków I zamieszczania pojazdów.
Rzetelność klienta: punktacja podlicza średnią opóźnionych dni w płatnościach. Cztery gwiazdki należą się wzorowym płatnikom, którzy terminowo regulują swoje płatności a zero gwiazdek mają firmy z problemami finansowymi. Punktacja bazuje jedynie na zaległych płatnościach i zadłużeniach raportowanych w 123cargo/BursaTransport. Informacja “N/A” oznacza, iż nie ma wystarczającej ilości aktywności zamieszczania ładunków, aby obliczyć punkty.
Rzetelność przewoźnika: punktacja jest obniżana przez zadeklarowane zadłużenia złożone przeciwko danej firmie. Informacja “N/A” oznacza, iż firma nie ma wystarczających aktywności konsultacyjnych jako przewoźnik, aby wyliczyć punkty.
Punktacja w 123cargo: wysokie punkty otrzymywane są za intensywne aktywności oraz za szczegółowo wypełniony profil firmy przez użytkowników.

Jak sprawdzić, czy firma ma historię zadłużeń?

W Katalogu firm proszę wyszukać firmę po nazwie lub numerze NIP.
Tamże, na profilu firmy, będą widoczne skargi płatnicze, o ile są dostępne. Można szukać też po numerze NIP oraz nazwie firmy w zakładce Zadłużenia.

Jak oszacować firmę na podstawie jej profilu?

Polecamy zwracać uwagę przede wszystkim na punktację 123cargo, a następnie na datę rejestracji w 123cargo, na rok założenia firmy oraz na licencje transportowe. 

 

Środki bezpieczeństwa podczas używania giełdy ładunków
Mam pewne wątpliwości, które pojawiają się podczas rozmowy telefonicznej z przewoźnikiem oferującym transport mojego ładunku. Jak mogę dokonać kontroli bezpieczeństwa?

Jeśli ktoś dzwoni i oferuje swój pojazd aby przetransportować Państwa ładunek, a Państwo nie znają tej osoby, dobrze jest postępować wg następujących zaleceń:
Proszę się nie spieszyć i zanotować numer telefonu oraz nazwę firmy.
Radzimy Państwu sprawdzić rozmówcę poprzez profil firmy. Jest obowiązkiem znaleźć nazwę firmy i numer telefonu na liście w profilu.
Jeśli nie ma żadnego zapisu, to proszę nie ryzykować, wręcz można zapomnieć o ofercie. Może to być ktoś usiłujący skraść Państwa ładunek za pomocą pojazdu używającego fałszywej rejestracji. Jest to największe ryzyko, jakie towarzyszy organizowaniu transportów na odległość.
Im więcej środków bezpieczeństwa Państwo zastosują, nawet jeśli znaleźli Państwo firmę w katalogu, tym lepiej.
Zwyczajna firma ma numer faksu, jeśli firma ma stronę internetową, to na pewno ma też serwer emailowy. Jeśli nie ma na stronie numeru faksu, a email posiada domenę Yahoo lub Gmail, to są to wskaźniki, które powinny obudzić Państwa czujność.
Także, kiedy otrzymują Państwo emaile lub faksy od firmy zainteresowanej Państwa ładunkiem, proszę sprawdzić owe numery i adresy emailowe, czy zgadzają się z tymi podanymi w profilu firmy.
W żadnym wypadku proszę nie przyjmować oferty transportowej, bez sprawdzenia tych kroków.

Przygotowuję się do potwierdzenia transportu ładunku moim pojazdem. W jaki sposób mogę uniknąć nieuczciwego klienta?

Proszę sprawdzić najpierw punktację 123cargo, a w szczególności punkty przydzielane za solidność jako klient. Jeśli firma nie ma czterech gwiazdek, to mogły zostać zgłoszone jakieś zaległości finansowe.
Następnie proszę sprawdzić, czy firma wysyłająca zlecenie transportowe jest tą samą firmą, która zamieściła ładunek. Jeśli potwierdzą Państwo transport poprzez pośrednią firmę, to ponoszą Państwo ryzyko przyszłej zaległej płatności.
Ostatecznie, proszę uważnie przeczytać całe zlecenie transportowe, aby uniknąć niespodzianek I naruszania zasad.

 

Zamieszczanie i szukanie ładunków
Jakie znaczenie ma sekcja „Okres”?

Przy zamieszczaniu ładunku, „Okres” oznacza przedział czasowy określający, ile dni po zamieszczeniu ładunek będzie dostępny, jeśli nie zostanie wcześniej usunięty z 123cargo przez właściciela.

Jakie znaczenie ma sekcja „Długość”?

Pojęcie „Długość” odnosi się do metrażu podłogi w pojeździe niezbędnego dla danego ładunku. Jest to opcjonalna informacja, która może pomóc przewoźnikom w organizacji ładunków drobnicowych.

 

Zamieszczanie i szukanie ładunków
Jakie znaczenie ma sekcja „Transport zbiorczy”?

Przy zamieszczaniu ładunku oznacza to, iż właściciel ładunku jest zainteresowany transportem częściowym LTL, zamiast skorzystaniem z całego pojazdu (FTL).

 

Zamieszczanie i szukanie ładunków
Jakie znaczenie ma Pole “Komentarze niepublikowane”?

Ta informacja służy jedynie do użytku wewnętrznego właściciela i nigdy nie jest widoczna dla innych użytkowników.

Jakie znaczenie mają zakładki SZABLONY ŁADUNKÓW?

Dla ułatwienia ponownego zamieszczania popularnych ładunków można zapisać ładunek jako szablon. Szablony tworzone są przy pomocy ZAPISZ.

Co oznacza polecenie „Poszerz wyszukiwanie”?

Przy użyciu tych samych danych 123cargo na nowo odbudowuje listę odpowiedzi uwzględniając przy ponownym wyszukaniu większy obszar lokalizacji pojazdów.

Jaka funkcje pełni ikona „Automatyczne odświeżanie”?

Poprzez zastosowanie technologii push konsultant otrzymuje uaktualnione, dopasowane do swojego wyszukiwania odpowiedzi  pojawiające się już po wykonaniu polecenia szukania.

Jak wpływa na wynik wyszukiwania po naciśnięciu SZUKAJ puste pole wyszukiwarki „Miejsce wyjazdu” lub „Miejsce docelowe”?

Kiedy pole „Miejsce docelowe” jest puste, otrzymają Państwo wszystkie możliwe ładunki odnoszące się do miejsca wyjazdu. Identycznie wyszukiwarka działa przy zostawieniu pustego pola „Miejsce Wyjazdu”.

Jak funkcjonuje wyszukiwanie ładunków z różnym statusem drobnicowym (sekcja „Transport zbiorczy”)?

Kiedy wybrany jest status FTL, 123cargo selekcjonuje ładunki w obszarze od 50% do 110% filtrowanych wartości. Kiedy wybierany jest status LTL, wartości filtrujące ustawione są na maksimum, z wyjątkiem sekcji tonażu, która może być filtrowana na danej skali (z granicami minimum i maksimum).

 

Zamieszczanie i szukanie pojazdów
Które pola są obowiązkowe, aby zamieścić pojazd?

Pola obowiązkowe oznaczone są małą czerwoną gwiazdką.

Dlaczego przy zamieszczaniu pojazdu pojawia się więcej alternatywnych miejsc docelowych?

Karta do zamieszczania pojazdów oferuje 5 alternatywnych tras (5 destynacji) dla tego samego samochodu, aby ułatwić samą funkcję zamieszczania pojazdu.

Co oznacza FTL i LTL?

FULL TRUCK LOAD, ładunki całopojazdowe.
LESS TRUCK LOAD, ładunki częściowe (drobnicowe).

Jak działa wyszukiwanie pojazdów z różnym statusem ładunków drobnicowych (sekcja „Transport zbiorczy”)?

Kiedy wybrany jest status FTL, 123cargo selekcjonuje pojazdy w ramach od 80% do 170% wartości wyszukiwania.
Kiedy wybrany został status LTL, wartości filtrujące ustawione są jako minimalne.

 

Katalog firm
Co mogę znaleźć w Katalogu Firm?

Pojęcia kluczowe i podsłowa: nazwa firmy, osoby kontaktowe, profil firmy. Również możliwe jest wyszukiwanie numerów telefonów firm, przy użyciu numeru kierunkowego kraju. Proszę spróbować wpisując własny numer telefonu.

Ta strona używa plików cookie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację polityki użycia plików cookie.

Więcej szczegółów

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search