Wszystkie firmy zarejestrowane na 123cargo są weryfikowane w trakcie procesu rejestracji

Biorąc pod uwagę aktywność na platformie, wyliczamy ranking wszystkim członkom giełdy, dzięki czemu łatwiej Ci zdecydować jak chcesz z nimi współpracować

Przykładamy szczególną wagę do zasad bezpieczeństwa dla wszystkich członków giełdy:

  • Właścicielu ładunku/spedytorze: BRAK kradzieży w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Przewoźniku: 88% pozytywnych rezultatów w odzyskaniu zaległych płatności w ramach procedury Skarg płatniczych

Zasady bezpieczeństwa na 123cargo: ponad 100 klientów rocznie jest usuwanych ze względu na skargi względem innych klientów, a ponad 100 firm rocznie nie zostaje wpuszczonych na giełdę.

Skargi płatnicze: korzystając z tego procesu wszyscy użytkownicy mogą zgłaszać przeterminowane faktury. 88% skarg zostaje rozwiązany w ciągu 8 dni.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: