123cargo Giełda Transportowa

Regulamin Użytkowania

A. Zasady i Warunki

 1. 123cargo jest uproszczoną wersją rumuńskiej aplikacji BursaTransport ukierunkowaną na klientów spoza Rumunii. Zarazem 123cargo jak i BursaTransport bazują na jednej platformie. Użytkownicy dwóch interfejsów korzystają z jednej platformy wyłącznie dla własnych interesów.
 2. 123cargo i BursaTransport są własnością grupy Alpega. Pomiędzy dwoma interfejsami BursaTransport oraz Teleroute, należącej również do tej samej grupy,  zachodzi wymiana ładunków. Stąd też niektóre ładunki opublikowane w Teleroute mogą być widoczne na giełdzie BursaTransport/123cargo, jak i odwrotnie, ładunki zamieszczone w  123cargo/BursaTransport mogą pojawiać się na giełdzie Teleroute. Współdzielone z Teleroute ładunki kontrahentów będących jednocześnie członkami Teleroute i 123cargo, będą powiązane przede wszystkich z ich profilami 123cargo, zaś tylko wspomniane na ich profilu Teleroute.
 3. Bezpieczeństwo Transakcji w 123cargo jest zagrożone ryzykiem nieuiszczenia płatności za przetransportowanie ładunku przez dłużników jak i ryzykiem kradzieży ładunku przy pomocy samochodu z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. W przypadku ryzyka bycia nieopłaconym,  123cargo oferuje efektywny system wykluczający dłużników poprzez możliwość składania deklaracji o zadłużeniu. Jeśli chodzi o ryzyko kradzieży ładunku, użytkownikom sugeruje  się stosowanie zaleceń opisanych w FAQ.
 4. Pojęcie oszustwa w 123cargo.  Pierwszy i mniej szkodliwy rodzaj oszustwa, to próba opublikowania ładunku za wyższą cenę, aniżeli cena otrzymana od klienta. Drugi rodzaj oszustwa
  i jednocześnie najcięższy, to skontaktowanie spedytora, podanie fałszywych danych firmy i skradzenie ładunku.
 5. Subskrypcja w 123cargo jest podpisywana  przez uprawnioną osobę i zawiera dostęp dla wszystkich użytkowników z danej firmy. Faktury nie będą wystawione, dopóki nie zostanie opłacona proforma.
 6. Umowa i faktury. Klient posiada możliwość bezpośredniego ściągnięcia umowy i faktur ze strony internetowej 123cargo.
 7. Odpowiedzialność użytkownika w 123cargo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczanie w 123cargo i pociąga za sobą  jednocześnie odpowiedzialność firmy, która go zatrudnia.
 8. Odpowiedzialność firm posiadających subskrypcję w 123cargo. Odpowiedzialność ta jest całkowita i jednoznaczna dla wszystkich placówek firmy i wszystkich użytkowników.
 9. Odpowiedzialność Administratora  123cargo. W żadnych okolicznościach Administrator 123cargo nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za oferty zamieszczane przez użytkowników 123cargo.
 10. Zarządzanie ofertami użytkowników. Wszystkie oferty zamieszczane są  natychmiast, bez dyskryminowania jakichkolwiek użytkowników.
 11. Opóźnienie w płatności. Opóźnienie w płatności  dotyczy opłat, które nie przekraczają okresu 60 dni, jaki upłynął od terminu płatności. W przypadku uregulowania płatności, opóźnienie płatności przestaje być aktualne po 6 miesiącach od uregulowania płatności.
 12. Zadłużenie. Dług przekraczający okres 60 dni od daty terminu płatności. W przypadku uregulowania zadłużenia, zostanie ono uznane za wygasłe po 3 latach od uregulowania płatności.
 13. Poważne Zadłużenie to przypadek, kiedy wierzycielowi dostarczono bankowe potwierdzenie płatności uznane przez bank za nieuregulowane.
 14. Incydent transportowy zgłoszony do 123cargo. Jest to udokumentowane, nieprofesjonalne zachowanie jednej ze stron w trakcie realizacji transportu.

B. Warunki

 1. Zamieszczanie ładunków i pojazdów. Zamieszczane ładunki i pojazdy muszą być ofertami rzeczywistymi i nie mogą być zamieszczane wielokrotnie. Muszą one należeć do firmy, która zamieszcza oferty, lub w przypadku przewoźników, do ich podwykonawców. Oferta powinna zostać usunięta po powierzeniu jej do realizacji.
 2. Zlecenia transportowe i umowy transportowe zainicjowane na 123cargo. Firma zamieszczająca pojazd lub ładunek w 123cargo nie może powierzyć realizacji umowy lub jej potwierdzenia osobom trzecim.
 3. Zadłużenia lub incydenty transportowe. muszą zostać udokumentowane przez wierzyciela. Administrator 123cargo opublikuje wyłącznie jednoznaczne i przejrzyste deklaracje.
 4. Mechanizmy utrzymania jakości informacji w 123cargo. Zastosowane w aplikacji oraz dla  użytkowników i Administratora:
  • Automatyczne usuwanie wygasłych ofert.
  • Oferty nie spełniające warunków będą usuwane ręcznie przez Administratora.
  • Zachowywanie na listach byłych użytkowników, pomimo faktu że ich subskrypcja wygasła, w przypadku gdy zgłaszali oni wcześniej zadłużenia/incydenty transportowe lub takich, którzy sami zrezygnowali z subskrypcji.
  • Wskaźnik aktywności: wyliczany jest automatycznie i może być używany jako narzędzie służące do weryfikacji firmy.
  • Użytkownicy mogą zaznaczyć ofertę jako wygasłą, jeśli po kontakcie z autorem oferty okaże się, że jest ona już nieaktualna.
  • Możliwość graficznego wyróżnienia firm i ich ofert, przeciwko którym zgłoszone zostały zadłużenia lub incydenty transportowe.

C. Administrator 123cargo

 1. Prawo do zmiany zawartości niniejszego dokumentu. Administrator 123cargo zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian treści niniejszego dokumentu w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji, nie dotyczących bieżących subskrybentów,  w zależności od pojawiających się okoliczności.
 2. Administrator 123cargo zastrzega sobie prawo do selekcji klientów. Z następujących powodów wniosek o subskrypcję może zostać odrzucony:
  • Za powiązania z firmami, które pozostają w zawieszeniu jeśli chodzi o współpracę z udziałowcami, przedsiębiorstwami, zarządzającymi, użytkownikami.
  • W oparciu o ogólne dane o firmie świadczące o zwiększonym zagrożeniu dla innych użytkowników giełdy. W tych przypadkach administracja nie może być zobowiązana do podawania powodów wykluczenia z giełdy.
 3. Wykluczenie z subskrypcji będzie zastosowane w następujących przypadkach:
  • W przypadku, gdy wierzycielowi dostarczono bankowe potwierdzenie płatności uznane przez bank za nieuregulowane.
  • Za próbę oszustwa.
  • Za podawanie fałszywych danych podczas rejestracji, na prośbę Administratora czy tez w profilu firmy.
  • W oparciu o ogólne dane o firmie świadczące o zwiększonym zagrożeniu dla innych użytkowników giełdy. W tych przypadkach Administrator nie może być zobowiązany do podania powodu wykluczenia z giełdy.
  • Ze względu na powtarzające się naruszanie niniejszych Zasad i Warunków.
 4. Skargi firm z wykluczonym członkostwem. Z wyjątkiem przypadku, kiedy dokonano płatności jeszcze przed dopuszczeniem na giełdę, kiedy to 123cargo bierze na siebie odpowiedzialność zwrotu z góry opłaconej należności, Administrator 123cargo nie jest zobowiązany do zwracania należności za niewykorzystany okres subskrypcji.


Ta strona używa plików cookie. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację polityki użycia plików cookie.

Więcej szczegółów

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search