ALPEGA ADATVÉDELMI POLITIKA
Frissítés dátuma: 15-06-2021

ALPEGA ADATVÉDELMI POLITIKA

A DACODASOFT SRL az ALPEGA része, és alkalmazza az alábbi ALPEGA adatvédelmi irányelveket.

Az Alpega értékeli azok bizalmát, akik ránk bízzák személyes adataikat. Ez az bizalmassági irányelv leírja, hogyan és miért gyûjtjük, archiváljuk és felhasználjuk a személyes adatokat, és információt nyújt az egyéni jogokról.

Ez az Irányelv egyaránt azokra a személyes adatra vonatkozik, amelyet egy magánszemély vagy egy szervezet bocsátott rendelkezésünkre. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhasználhatjuk a jelen Irányelvben meghatározott célokra, vagy a gyûjtés idején nyilvánosságra hozhatjuk õket.

A jelen Irányelvet az Alpega webhelyein található Felhasználási Feltételekkel, valamint a Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfél és az Alpega között létrejött Szerzõdéssel együtt kell olvasni.

1. MILYEN FOGALMAKAT HASZNÁLNAK AZ ADATVÉDELMI POLITIKÁBAN?

 • "Társult vállalkozás" minden olyan társaságot, vállalatot vagy más jogalanyt jelent, amely közvetlenül vagy közvetetten ellenõrzi az Alpega, vagy az Ügyfél irányítását, ellenõrzése alatt áll, vagy közös irányítása alatt áll.
 • "Szerzõdés": az Alpega Általános Szerzõdési Feltételei, az Ügyfél által bármilyen formában elfogadott megrendelõlap vagy szerzõdés-javaslat a Szolgáltatások elõfizetéséhez és annak Alpega általi jóváhagyásához, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentáció (beleértve, korlátozás nélkül, a felhasználói kézikönyveket is) , oktatási anyagok, segédanyagok, specifikációk és mûszaki követelmények), és adott esetben az Alpega által alkalmazandó esetleges speciális feltételeket, ezt a szabályzatot, amelyek együttesen alkotják az Alpega és az ügyfél közötti szerzõdést
 • "Alpega": az Alpega S.A./N.V. Belga társaság, székhelye: Belgicastraat 17, 1930 Zaventem (Belgium), a belga társaságok nyilvántartásában bejegyzett 0872.586.165 szám alatt, továbbá a leányvállalatai.
 • "Ügyfél" az a személy (jogi vagy természetes), aki feliratkozik a Szolgáltatásokra.
 • "Adatvédelmi jogszabályok" : az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU Rendelet (általános adatvédelmi rendelet) és a 2002/58 / EK irányelv rendelkezései. az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12. Rendelet a személyes adatok kezelésérõl és a titoktartás védelmérõl a nyilvános hírközlési szektorban, valamint az azokat végrehajtó nemzeti jogszabályok és/vagy rendeletek, mivel ezeket a jogszabályokat idõszakonként módosítani vagy helyettesíteni lehet.
 • "Szolgáltatások": az Alpega és a társult vállalkozások által nyújtott termékek és szolgáltatások, amelyek idõnként változhatnak, és amelyekre az Ügyfél a Szerzõdés alapján feliratkozott.
 • A jelen Politikában szereplõ "Felhasználó" a webhely látogatóira és/vagy a Szolgáltatások Ügyfél nevében történõ felhasználására utal.
 • "Ön" és a "Öné" (és más hasonló kifejezés) az ügyfelekre, az ügyfelekhez kapcsolódó magán személyekre, a felhasználókra, a kapcsolattartókra, a beszállítókra és az álláskeresõkre hivatkozási célokra.
 • "Mi", "nekünk" és "miénk" (és más hasonló kifejezések) az összes Alpega által szolgáltatott é mûködtetett oldalra és applikációra vonatkozik.

Jelen Irányelv alkalmazásában más kifejezések, mint például a "személyes adatok", "feldolgozás", "érintett személy", "adatkezelõ", "adatfeldolgozó" és "felügyeleti hatóság" a jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

2. KI FELELÕS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIÉRT?

Az Alpega felelõs az Ön személyes adataiért. Elérhetõségeinket az alábbiakban adjuk meg.

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYÛJTÜNK ÉS DOLGOZUNK FEL?

A következõ személyes adatokat gyûjtjük és dolgozzuk fel Öntõl:

 • Azonosító és elérhetõség, beleértve a nevet, címet, telefonszámot. Ha szeretne,, hogy vállalatunk egyik nyílt pozíciójára pályázni, vagy alkalmazottja, akkor ezen felül egyéb személyes adatokat is feldolgozunk: születési dátum, nyelv, családi állapot, útlevélszám, foglalkoztatási előzmények, oktatási vagy szakmai környezet , adózási státusz, munkavállalói szám, banki információk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáinak adatai;
 • Pénzügyi és fizetési információk, beleértve a bankszámlát és a fizetés feldolgozásához és a csalás megelõzéséhez szükséges egyéb adatokat, beleértve a hitel-/betéti kártya számát, biztonsági kódszámát és egyéb számlázási információkat;
 • üzleti információk, ideértve a megállapodások alapján nyújtott információkat, vagy Ön vagy szervezete által önként nyújtott információkat;
 • kommunikációs információk, beleértve az Ön és köztünk, illetve Ön és más felhasználók között kicserélt kommunikáció tartalmát;
 • Profil- és használati adatok, beleértve a marketinginformációk tõlünk való fogadásának preferenciáit, kommunikációs preferenciáit, valamint információkat szolgáltatásaink, közösségi médiaoldalaink és webhelyeink használatáról, beleértve az Ön által megjelenített vagy keresett szolgálatokat is, reakcióidõk, hibák letöltését, látogatások idõtartama, és oldal interakciós információk (például görgetés, kattintások és mouse-over), dátumok és idõpontok, amikor különbözõ tevékenységeket végez az Alpega webhelyein vagy alkalmazásokban, valamint a személyes fiókja beállításainak státusza;
 • Mûszaki adatok, beleértve a webhely látogatások során gyûjtött információkat, IP-címet, bejelentkezési adatokat, a böngészõ típusát és verzióját, az eszköz típusát, az idõzóna beállítását, a böngészõ plug-in típusait és verzióit, az operációs rendszert és a platformot;
 • földrajzi helymeghatározási adatok, beleértve a helyekrõl vagy a szolgáltatások igénybevétele során gyûjtött becsült érkezési idõrõl szóló információkat;
 • fizikai hozzáférési adatok, a telephelyünkön tett látogatásainak részleteire hivatkozva;

Ha Ön másról (családról, munkáltatóról, alkalmazottakról, homológokról, tanácsadókról, beszállítókról stb.) ad információt, akkor meg kell gyõzõdnie arról, hogy megérti az információk felhasználásának módját, és engedélyt adott, hogy közölje velünk, és engedélyezze kihelyezett szolgáltatóink számára, hogy ezeket felhasználják. Ha személyes adatokra van szükségünk a Szolgáltatások nyújtásához az ügyfelekkel kapcsolatban álló személyekrõl, arra kérjük az ügyfeleket, hogy nyújtsák be ezt a Politikát a magánszemélyeknek, mint érintetteknek.

4. HOGYAN SZEDJÜK BE AZ ÖN SZEMÉLYI ADATAIT?

A legtöbb esetben személyes adatokat gyûjtünk (1) az ügyfelektõl és a felhasználóktól, vagy (2) ha regisztrál valamelyik rendezvényünkre, és/vagy megkapja a kommunikációnkat. Bizonyos körülmények között (3) személyes adatokat gyûjthetünk harmadik felektõl. Személyes adatokat gyûjthetünk Önrõl a következõ helyzetekben:

 • amikor bármely szolgáltatásunkat igénybe veszi;
 • amikor konzultációt kér tõlünk;
 • amikor beszállítóként, vagy szolgáltatásokat nyújtóként felajánlja magát;
 • amikor telefonon, e-mailben vagy más elektronikus vagy írásbeli úton veszi fel a kapcsolatot velünk, vagy amikor közvetlenül más információkat nyújt be nekünk, ideértve munkatársainkkal, külsõ szállítóinkkal vagy tanácsadóinkkal folytatott beszélgetéseket is;
 • böngészés, ûrlap kitöltése vagy kérdés feltevése, vagy egyéb interakció esetén webhelyeinken vagy más online platformokon;
 • amikor részt vesz rendezvényeinken vagy regisztrál, hogy információkat kapjon tõlünk;
 • a szervezet vagy más olyan szervezetek megkeresése révén, amelyekkel kapcsolatban áll, például korábbi munkáltatókkal és oktatási intézményekkel;
 • harmadik féltõl származó forrásokból, például kormányzati ügynökségektõl, a hitelinformációs ügynökségtõl, adatszolgáltatóktól és adatbázisokból, vagy nyilvánosan elérhetõ nyilvántartásokból történõ vizsgálatok lefolytatásával.

Ha törvény alapján vagy a Szerzõdés teljesítése céljából személyes adatokat kell gyûjtenünk, és Ön nem tudja ezeket az adatokat kérésre megadni, akkor elõfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a rendelkezésünkre álló szerzõdést, vagy megpróbáljuk megkötni Önnel. Ebben az esetben felmondhatjuk a velünk kötött szerzõdését, de értesítjük Önt, ha alkalmazható abban az idõben.

5. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT ÉS MILYEN ALAPON?

Az Ön személyes adatait az ésszerûen szükségesnek ítélt módon csak a következõ célokra és az alábbi jogi alapokon fogjuk felhasználni:

 • Feldolgozás szükséges egy olyan szerzõdés teljesítéséhez, amelynek Ön szerzõdõ fele, vagy az Ön kérése nyomán cselekedni kell, mielõtt velünk szerzõdést kötne:
  • Idézetek és információk: válaszoljon a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseire, vagy adjon tájékoztatást a Szolgáltatásokról (például teszt-hitelesítõ adatok és árajánlat);
  • Ügyfél elkötelezettsége: Ügyfélként történõ regisztráció és bizonyos háttérkutatások elvégzése annak ellenõrzésére, hogy vannak-e olyan problémák, amelyek azt jelenthetik, hogy nem tudunk együttmûködni egy adott személlyel;
  • Termékek és szolgáltatások: szolgáltatásaink felajánlása;
  • Ügyfélkezelés: a fiókvezetéssel kapcsolatos tevékenységek végrehajtása (például levelezés a megállapodás keretében, bejegyzések a könyvtárakba, ...);
  • Ügyintézés: a Szerzõdéssel összefüggésben esedékes díjazás és költségek kifizetésének, beszedésének módjairól szóló megállapodás;
  • Beszállítói kapcsolatok kezelése: szolgáltatások fogadása beszállítóinktól (beleértve az adminisztrációt, a számlázást és a fizetést). Ha egy szolgáltató segít nekünk szolgáltatásokat nyújtani ügyfeleinknek, akkor a kapcsolat kezeléséhez személyes adatokat dolgozunk fel.
 • A feldolgozás jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges:
  • a pénzügyi és adózási kötelezettségek betartásának feldolgozása;
  • Nyilvántartás vezetése: Például meg kell õriznünk személyes adatait egy törlési fájlban annak biztosítása érdekében, hogy nyilvántartás álljon a közvetlen marketing elleni kifogásairól.
 • Ha beleegyezését adta személyes adatainak feldolgozásához:
  • frissítések, hírek küldése az általunk szervezett vagy részt vett eseményekrõl és/vagy egyéb információk rólunk, valamint az általunk és/vagy leányvállalataink és/vagy üzleti partnereink által nyújtott szolgáltatásokról, amelyek úgy gondoljuk, hogy érdekelhetnek Önt;
  • o ügyfél-felmérések, marketing kampányok, piaci áttekintések vagy más promóciós tevékenységek részleteinek elküldése.
 • A feldolgozás jogos üzleti érdekeink érvényesítéséhez szükséges:
  • Önnel fenntartott kapcsolatunk intézése és kezelése, ideértve az üzleti kapcsolatunk lebonyolításához kapcsolódó számviteli, könyvvizsgálati és egyéb lépéseket, beleértve az ügyfelek, beszállítók vagy szolgáltatók képviseletére jogosult személyek azonosítását;
  • háttérellenõrzések elvégzése, ha ez megengedett, és ahol a feldolgozás szükséges a csalás megelõzése érdekében Ez magában foglalhatja az Ön személyes adatainak automatikus igazolását a releváns adatbázisokban, és felveszi Önnel a kapcsolatot személyazonosságának megerõsítése vagy az Önnel folytatott kommunikáció rögzítése érdekében a megfelelés biztosítása érdekében.
  • elemzések készítése (például trendek, értékesítési intelligencia, marketing hatékonyság);
  • szolgáltatásaink és kommunikációnk elemzése és fejlesztése, valamint politikáink és szabványaink betartásának figyelemmel kísérése;
  • terünkhöz való hozzáférés kezelése és biztonsági célokból;
  • a hálózatok és információk biztonságának biztosítása, valamint a biztonságot, csalást vagy más bûncselekményt vagy rosszindulatú tevékenységet fenyegetõ veszélyek megelõzése vagy felderítése;
  • a potenciális álláskeresõk azonosítása és kapcsolatfelvétel;
  • biztosítási célokra;
  • törvényes jogok gyakorlása vagy védelme, vagy bírósági végzések betartása.
  • kommunikálunk Önnel, hogy naprakészek legyünk a szolgáltatások, események és kezdeményezések legfrissebb fejleményeivel, közleményeivel és egyéb információkkal (beleértve az eligazításokat, hírleveleket és egyéb információkat az üzleti és ipari fejlesztésekrõl).
  • információk gyûjtése az Ön preferenciáiról az Önnel folytatott kommunikáció személyre szabása és minõségének javítása érdekében.
  • annak megértése, hogy a weboldalakat hogyan használják rendszeres fejlesztésükhöz vagy a weboldalakon található mûszaki problémák diagnosztizálásához.
  • statisztikai célokra a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban.
  • az ügyfelek és a szolgáltatási listáinkban szereplõ kapcsolattartók közötti információcserére.

6. KI MÁSOK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

Idõrõl idõre személyes adatokat adhatunk ki harmadik feleknek. Csak azokat a személyes adatokat közöljük, amelyekre erre törvényesen felhatalmazást kaptunk.

Ha ügyfélként ad meg nekünk személyes adatokat, akkor feltételezzük, hogy ha írásban másként nem értesít minket, akkor nyilvánosságra hozhatjuk személyes adatait olyan módon, amely véleményünk szerint ésszerûen szükséges a Szolgáltatásaink nyújtásához (ideértve a jelen Politikában leírtakat is ) vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

Megosztjuk az Ön személyes adatait:

 • társult vállalatainkkal annak érdekében, hogy a jelen Politikában leírt szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek. A csoporttagjainkról itt talál többet;
 • üzleti partnereinkkel, szolgáltatóinkkal és más kapcsolt harmadik felekkel: annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, megoszthatjuk személyes adatait üzleti partnereinkkel (beleértve a könyvelõket, könyvvizsgálókat, bírósági végrehajtókat, ügyvédeket, tanácsadókat, közvetítõket, szakértõket, bankokat) , biztosítótársaságok, szoftver/hardver-, logisztikai menedzsment megoldások szolgáltatók és rendszerpartnerek A külsõ szolgáltatókkal kötött megállapodásaink jelenleg támogatási szolgáltatások nyújtására terjednek ki, beleértve az informatikát, az integrált szoftveres megoldást, a jogi akkreditációt, az ügyfelek és a szállítók kezelését, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának ellenõrzését, a hitelkockázat csökkentését és egyéb csalásellenõrzéseket, valamint a hitelellenõrzés bûnmegelõzését, rendezvényszervezés, dokumentumkészítés, pénzügyi, üzleti és jogi szolgáltatások, titkársági szolgáltatások, marketing és üzletfejlesztés és létesítménykezelés;
 • bizalmasan, harmadik felekkel, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzéseinek összegyûjtése céljából, a teljesítmény mérésében, valamint a szolgáltatásaink fejlesztésében és népszerûsítésében;
 • a bíróságok, a bûnüldözõ hatóságok, a szabályozók, a kormánytisztviselõk vagy az ügyvédek vagy más felek elõtt, ha ésszerûen szükséges, jogszerû vagy méltányos követelés megalapozása, gyakorlása vagy védelme, vagy alternatív bizalmas vitarendezési eljárás céljából;
 • ha üzleti tevékenységet vagy árut adunk el vagy vásárolunk, akkor az Ön üzleti adatait nyilvánosságra hozhatjuk az ilyen üzlet vagy áru potenciális eladójának vagy vevõjének, vagy ha megújítottuk jogaink és kötelezettségeink egy részét;
 • ahol törvény vagy rendelet elõírja az információk megadását: bizonyos körülmények között kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó törvényeknek vagy rendeleteknek, köztük a bûnüldözõ szerveknek, illetve a javasolt vagy hatékony bírósági eljárásokkal összefüggésben szükségünk lehet személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.
 • amikor bizonyos szolgáltatások olyan funkciót kínálnak, amely kielégíti az ügyfelek kommunikációs igényeit (például fax / e-mail / SMS küldése a szolgáltatásokon keresztül). Ezekben az esetekben más Alpega felhasználók megtekinthetik az Ön személyes adatait, és felvehetik ezeket az információkat a naptárukba. A Szolgáltatások használatával megértette, hogy a kommunikáció címzettje tudomást szerez arról, hogy Ön Alpega Ügyfél/Felhasználó, és/vagy megkaphatja az Alpega által összegyûjtött és feldolgozott személyes adatait.
 • a Szolgáltatások használata során elõfordulhat, hogy meg kell adnia a tranzakcióval kapcsolatos információkat (beleértve a fuvarozási vagy szállítási mûvelet részleteit, vagy az e-mail, fax és SMS üzenetek tartalmát, stb.) annak érdekében, hogy más felekkel kommunikáljon a Szolgáltatásokon keresztül. Ezeket az információkat az Ön kérésére a felek rendelkezésére bocsátják a Szolgáltatási Szabályzattal összhangban.

7. NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ-ÁTADÁS

Amikor személyes adatait más országokba továbbítjuk, beleértve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül esõ területeket is, ezeket az információkat a jelen Politikában leírtak szerint megõrizzük.

Az EGT-n kívüli országok jogrendszerei nem mindig kínálják ugyanazt az adatvédelmi elõírást, mint az EGT-n belüliek, bár biztosítjuk, hogy személyes adatait csak a jelen Irányelvnek megfelelõen kezeljük. Csak akkor továbbítunk személyes adatokat ezekbe az országokba, ha az az Ön számára nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges, vagy ha jogi követelések megfogalmazásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha az Ön személyes adatainak védelme biztosítva van, például az Európai Bizottság által elfogadott szabványos szerzõdéses kikötések által.

Valamennyi leányvállalatunk és/vagy fióktelepünk szerte a világon biztosítja az adatvédelem legalább olyan védelmi szintjét, mint amilyet az Európai Gazdasági Térség megkövetel.

További információkért, beleértve az információk védelme érdekében használt dokumentumok másolatának beszerzését, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alább megadott elérhetõségek segítségével.

8. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGA

Megfelelõ biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatok véletlen elvesztését, illetéktelen felhasználását vagy személyes adataihoz való hozzáférést, azok módosítását vagy nyilvánosságra hozatalát. Szigorú titoktartási megállapodásokat (ideértve az adatvédelmi kötelezettségeket is) kötöttünk harmadik fél szolgáltatóinkkal.

Bevezettük a személyes adatok gyanús megsértésének kezelésére vonatkozó eljárásokat is, és ha törvényesen kötelesek vagyunk eljárni, értesítjük Önt és az alkalmazandó szabályozó hatóságokat a törvény megsértésérõl.

9. AZ ÖN JOGAI

Különféle jogai vannak a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban:

 • Hozzáférés: A hozzáférési jog megadja a jogot személyes adatainak másolatának megszerzésére. Segít megérteni, hogyan és miért használjuk az adatait, és megtudhatja, hogy törvényesen csináljuk-e. Vannak kivételek ez alól a jogtól, így a hozzáférés megtagadható, ha például az Ön számára történõ információszolgáltatás egy másik személyrõl tárja fel a személyes adatokat, vagy ha jogilag akadályoztatnak bennünket ilyen információk nyilvánosságra hozatalában.
 • Javítás: Önnek joga van a pontatlan személyes adatokat kijavítani, és kitölteni a hiányos személyes adatokat. Javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetõségek segítségével, hogy tájékoztasson minket, ha személyes adatai helytelenek vagy megváltoztak, hogy frissíteni tudjuk az Ön személyes adatait. Nem vállalunk felelõsséget az Ön által nekünk megadott pontatlan, jogosulatlan, hibás vagy hiányos személyes adatokból eredõ veszteségekért.
 • Törlés: Önnek joga van személyes adatait törölni. Ez a jog nem abszolút, és csak bizonyos körülmények között érvényesül (például ha személyes adataira már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat gyûjtötték, vagy amikor személyes adatait illegálisan dolgozták fel).
 • Korlátozás: Önnek joga van bizonyos körülmények között korlátozni személyes adatainak feldolgozását. Ez azt jelenti, hogy korlátozhatja személyes adatainak felhasználását, ha különleges oka van annak, hogy nem akarja a korlátozást. Ennek oka lehet, hogy problémái vannak a rendelkezésünkre álló információk tartalmával vagy az adatainak feldolgozásával kapcsolatban.
 • Hordozhatóság: Ön kérheti személyes adatainak egy részének átadását Önnek vagy egy másik adatkezelõnek olyan általánosan használt formátumban, amelyet a gép könnyen olvashat. Ez az adatátvitelhez való jog csak akkor érvényes, ha ezen információk feldolgozásának jogalapja a beleegyezés vagy a szerzõdés teljesítése, és ezt automatikusan (azaz papír alapú fájlok nélkül) kezeljük.
 • Tárgy: Abszolút joga van ellentmondani személyes adatainak kezeléséra, ha az direkt marketing célú. Egyéb konkrét körülmények között Önnek jogában áll kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, és kérheti, hogy zároljuk, töröljük és korlátozzuk személyes adatait.
 • Az egyéni döntéshozatal automatizálása: Önnek jogában áll, hogy ne vonatkozzon a kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntésre, ideértve a profilalkotást is, amelynek jogi következményei vannak Önre, vagy hasonló módon érint. A jog nem abszolút, és csak bizonyos körülmények között alkalmazandó. Ön kifejezetten tájékoztatást kap, ha ilyen automatikus egyéni döntést hozunk.
 • Panaszok: Elkötelezettek vagyunk, hogy együttmûködünk Önnel a titoktartási kérdések vagy aggályok megoldásában. Ha azonban úgy ítéli meg, hogy nem tudtunk segítséget nyújtani a panaszával vagy aggályával kapcsolatban, akkor joga van panaszt benyújtani szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy állítólagos jogsértése szerinti állam felügyeleti hatóságához. (Belgium esetében lásd: www.dataprotectionauthority.be, más országokért kattintson aici). Önnek joga van a bíróságokhoz is fordulni.
 • Bármikor gyakorolhatja a fenti jogok bármelyikét azáltal, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetõségek segítségével. Ha kétségeink vannak a személyazonosságával kapcsolatban, kérhetjük, hogy nyújtson be személyazonosságának igazolását, azaz személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát vagy bármely más érvényes személyazonosító okmányt.

10. A BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSA

Amikor a személyes adatokat az Ön beleegyezése alapján kezeljük, bármikor visszavonhatja beleegyezését. Az értesítés kézhezvétele után, hogy visszavonta hozzájárulását, a továbbiakban nem kezeljük az adatait az eredetileg elfogadott módon, hacsak a feldolgozásnak más jogi alapja nincs.

Ha már nem szeretne tõlünk semmilyen marketingkommunikációt kapni, kérjük, használja a leiratkozás opciót (amely minden marketinges e-mailünkben megtalálható), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetõségeink segítségével. A marketingkommunikáció fogadásához való hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok Szolgáltatásaink nyújtása céljából történõ feldolgozását.

11. MEDDIG TARTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait mindaddig megtartjuk, ameddig az szükséges ahhoz, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekre összegyûjtöttük õket, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentéstételi követelmények teljesítését, és ahol szükséges a jogi követelésekkel szembeni védelem érdekében, a vonatkozó õrizet idõtartama, vagy amíg a szóban forgó követelések meg nem oldódnak.

Az alkalmazandó õrizet idõtartamának lejártakor biztonságosan megsemmisítjük az Ön személyes adatait a vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel összhangban.

12. SÜTI-K

12.1 Mi az a süti?

A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségû információt tartalmaznak, és amelyeket letöltenek készülékére, amikor meglátogat egy webhelyet. A cookie-kat ezután minden egyes látogatásakor visszaküldik az eredeti webhelyre, vagy egy másik webhelyre, amely felismeri az adott sütit. A sütik azért hasznosak, mert lehetõvé teszik egy webhely számára a felhasználó eszközének felismerését.

A sütik különbözõ dolgokat végeznek, például lehetõvé teszik az oldalak közötti hatékony navigációt, emlékeznek a preferenciákra és általában javítják a felhasználói élményt. Segíthetnek abban is, hogy az online megjelenített hirdetések relevánsabbak legyenek az Ön és az Ön érdekei szempontjából.

Egyes sütik személyes adatokat tartalmaznak - például ha az "emlékezzen rám" gombra kattintva bejelentkezik, akkor egy cookie tárolja a felhasználónevét. A legtöbb cookie nem olyan információt gyûjt, amely azonosítja Önt, hanem általánosabb információkat gyûjt, például arról, hogy a felhasználók hogyan férnek hozzá és használják a weboldalakat, vagy a felhasználó általános tartózkodási helyéhez.

Négyféle fõ típusú süti létezik:

 • A munkamenet sütik csak egy munkamenetig tartanak. Törlésre kerülnek, amikor a felhasználó bezárja a web böngészõt.
 • Az állandó sütik a munkamenet befejezése után is megmaradnak. Ezeket a felhasználó merevlemezén tárolják, amíg le nem járnak (az állandó sütiket lejárati dátumokkal állítják be), vagy amíg a felhasználó nem törli a cookie-t. A tartós sütik felhasználhatók személyazonosításra alkalmas információk gyûjtésére, beleértve a web böngészési viselkedést vagy az adott webhely felhasználói preferenciáit.
 • Az elsõdleges sütik ahhoz a webhelyhez tartoznak, ahová választott.
 • Harmadik féltõl származó cookie-kat olyan webhelyrõl szereznek be, amelynek tartalma közvetett módon, például képcímke vagy szalaghirdetés segítségével kerül letöltésre.

A legtöbb böngészõ támogatja õket (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari stb.). A felhasználók azonban beállíthatják böngészõjükben a sütik megtagadását, vagy bármikor törölhetik a sütiket.

12.2 Milyen sütiket használ az Alpega?

Az Alpega sütik általában négy különbözõ funkciót töltenek be:

 • Alapvetõ sütik: egyes sütik elengedhetetlenek a webhely mûködéséhez. Például egyes sütik lehetõvé teszik az Alpega számára a felhasználó azonosítását, és biztosítják, hogy a felhasználó hozzáférjen a regisztrációs vagy bejelentkezési oldalakhoz. Ezek a cookie-k nem gyûjtenek rólad olyan információkat, amelyeket felhasználhatna marketingre vagy arra, hogy emlékezzen arra, hogy hol voltál az interneten. Ezt a kategóriát nem szabad letiltani. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy letiltja ezeket a sütiket, akkor a felhasználó nem férhet hozzá ezeknek az oldalaknak az összes tartalmához.
 • teljesítmény- és elemzési sütik: ezek a cookie-k információkat gyûjtenek arról, hogy a felhasználók / látogatók hogyan használnak egy weboldalt, például arról, hogy a látogatók melyik oldalát kapják meg a leggyakrabban, és kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalakról. Ezek a sütik nem gyûjtenek olyan információkat, amelyek azonosíthatnák Önt. A sütik által összegyûjtött összes információ névtelen, és csak a webhely mûködésének javítására szolgál.
 • Funkcionális sütik: Az Alpega sütiket használhat, hogy az Alpega emlékezzen preferenciáira. Például a cookie-k megakadályozzák, hogy minden alkalommal, amikor meglátogassa a webhelyet, beírja a felhasználónevét, és emlékezteti Önt a személyre szabási preferenciáira, például a webhely regionális kiadására, amelyet megtekinteni szeretne. Az Alpega arra is képes, hogy továbbfejlesztett szolgáltatásokat nyújtson Önnek, például arra, hogy online videót nézhessen, vagy blogon kommentezhessen.

12.3 Hogyan lehet a böngészõn keresztül ellenõrizni és törölni a sütiket?

A sütik engedélyezésének, letiltásának vagy törlésének lehetõsége a böngészõ szintjén is elérhetõ. Ehhez kövesse a böngészõ utasításait (általában a „Súgó”, „Eszközök” vagy „Módosítás” funkciók alatt találhatók). További információt errõl és a sütikrõl a www.allaboutcookies.org oldalon talál.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a cookie-k letiltása mellett dönt, elõfordulhat, hogy a webhely bizonyos részei nem mûködnek megfelelõen, és hogy nem tudja használni az összes szolgáltatást.

13. LINKEK EGYÉB WEBOLDALAKRA

Webhelyeink és közösségi oldalaink tartalmazhatnak olyan eszközöket, widgeteket vagy tartalmakat, amelyek más nem kapcsolt harmadik fél webhelyeire és / vagy közösségi oldalakra mutatnak. Felhívjuk figyelmét, hogy nem harmadik fél weboldalainak tartalmát és adatvédelmi gyakorlatait nem ellenõrizhetjük, és nem is vagyunk felelõsek azokért. Mindig gondosan át kell tekintenie minden felkeresett harmadik fél webhelyének adatvédelmi irányelveit annak megértése érdekében, hogy az adott webhelyek üzemeltetõi hogyan gyûjthetik, tárolhatják és felhasználhatják az Ön személyes adatait.

14. VÁLTOZÁSOK ADATVÉDELMI POLITIKÁNKBAN

Fenntartjuk a jogot, hogy idõrõl idõre frissítsük és módosítsuk ezt a házirendet, hogy az tükrözze az Ön személyes adatainak feldolgozásában bekövetkezett változásokat vagy a jogi követelmények változását. Az irányelvünkben a jövõben esetlegesen végrehajtott bármilyen változtatást ezen az oldalon teszünk közzé, és szükség esetén e-mailben értesítjük Önt.

Ezt az irányelvet utoljára 2018 júniusában frissítettük. Kérjük, ellenõrizze rendszeresen újra, hogy folyamatosan tájékozódjanak az Politika frissítéseirõl.

15. KAPCSOLAT RÉSZLETEK

A Politikával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket örömmel fogadjuk, és azokat az Adatvédelmi csoportnak kell címezni:

Alpega S.A./N.V.
Pegasus Park
De Kleetlaan 3
1831 Diegem, Belgia
Email: privacy@alpegagroup.com

Javaslat vagy kérdés