Alpega ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Frissítés dátuma: 25-03-2022

Alpega ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A DACODASOFT SRL az ALPEGA része, és az alábbi ALPEGA adatvédelmi szabályzatot alkalmazza.

Az Alpega nagyra értékeli azok bizalmas kezelését, akik ránk bízzák személyes adataikat. Ez az adatvédelmi szabályzat („Szabályzat”) leírja, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel a személyes adatokat, valamint tájékoztatást nyújt az egyéni jogokról.

Jelen Szabályzat vonatkozik mind a személyes adatokra, amelyeket magánszemélyek vagy szervezetek bocsátanak rendelkezésünkre. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott vagy az adatgyűjtéskor közölt bármely célra felhasználhatjuk.

Jelen Szabályzat az Alpega Weboldalakon található Felhasználási feltételekkel, valamint a Szolgáltatások használata esetén az Ügyfél és az Alpega közötti megállapodással együtt értelmezendő.

1. Milyen kifejezéseket használ az Adatvédelmi szabályzat?

 • „Kapcsolt vállalkozás” minden olyan társaságot, társaságot vagy más jogi személyt jelent, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi, vagy amely az Alpega vagy az Ügyfél közös ellenőrzése alatt áll, vagy amely az Alpega vagy az Ügyfél közös irányítása alatt áll.
 • "Szerződés": az Alpega Általános Szerződési Feltételei, az Ügyfél által bármilyen formában elfogadott megrendelőlap vagy szerződésjavaslat a Szolgáltatások Alpega általi előfizetésére és jóváhagyására, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentáció (beleértve, korlátozás nélkül, a felhasználói kézikönyveket, képzési anyagok, segédanyagok, specifikációk és műszaki követelmények), valamint adott esetben az Alpega által alkalmazandó különleges feltételek, a jelen Szabályzat, amelyek együttesen alkotják az Alpega és az ügyfél közötti szerződést.
 • "Alpega" a belga Alpega S.A./N.V. céget jelenti, amelynek székhelye: Belgicastraat 17, 1930 Zaventem (Belgium), 0872.586.165 számon bejegyzett a belga cégjegyzékben és leányvállalatai.
 • „Ügyfél”: az a (jogi vagy természetes) személy, aki előfizet a Szolgáltatásokra.
 • „Adatvédelmi jogszabályok”: a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU-rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet), valamint a 2002/58/EK Irányelv rendelkezései. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i Rendelete a személyes adatok kezeléséről és a titkosság védelméről a nyilvános kommunikáció területén, valamint az azokat végrehajtó nemzeti jogszabályok és/vagy rendeletek, amennyiben az ilyen jogszabályok időszakonként módosíthatók vagy kicserélhetők.
 • „Szolgáltatások”: az Alpega és Leányvállalatai által nyújtott termékek és szolgáltatások, amelyek időről időre változhatnak, és amelyekre az Ügyfél a Szerződés értelmében előfizetett.
 • „Felhasználó”: a jelen Szabályzatban a Weboldalak látogatóira és/vagy a Szolgáltatások Ügyfél nevében történő felhasználóira vonatkozik.
 • Az "Ön" és az "Öné" (és más hasonló kifejezések) az ügyfelekre, az ügyfelekkel kapcsolatban álló személyekre, a felhasználókra, a kapcsolattartókra, a beszállítókra és az álláskeresőkre vonatkozik.
 • "Mi","nekünk" és "miénk" (és más hasonló kifejezések) az Alpegára utalva.
 • A „Webhelyek” az Alpega által biztosított és üzemeltetett összes oldalra és alkalmazásra utalnak.

A jelen Szabályzat alkalmazásában az olyan egyéb kifejezések, mint a „személyes adat”, „kezelés”, „érintett”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó” és „felügyeleti hatóság” a Jogszabályban meghatározott jelentéssel bírnak.

2. Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

Az Ön és köztünk fennálló kapcsolattól függően az Alpega az Ön személyes adataiért felelős adatkezelő vagy adatfeldolgozó. Elérhetőségeink az alábbiakban láthatók.

3. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel?

Az Ön (pl. vásárló, eladó, jelentkező) és köztünk fennálló kapcsolatától függően az alábbi személyes adatok közül néhányat gyűjtünk és kezelünk Öntől:

 • Személyazonossága és elérhetőségei, beleértve a nevet, címet, telefonszámot, születési dátumot, nyelvet, családi állapotot, útlevélszámot, foglalkoztatási előzményeket, iskolai végzettséget vagy szakmai hátteret, adózási státuszt, alkalmazotti számot, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos preferenciáira vonatkozó adatokat;
 • Pénzügyi és fizetési információk, beleértve az Ön bankszámláját és a fizetések feldolgozásához és a csalás megelőzéséhez szükséges egyéb adatokat, beleértve a hitel-/bankkártyaszámokat, biztonsági kódszámokat és egyéb számlázási információkat;
 • Üzleti információk, beleértve a szerződések alapján biztosított vagy Ön, vagy szervezete által önkéntesen megadott információkat;
 • Kommunikációs információk, beleértve az Ön és köztünk, vagy Ön és más felhasználók közötti kommunikáció tartalmát;
 • Profil- és használati adatok, beleértve a marketinginformációk tőlünk való fogadásával kapcsolatos preferenciáit, az Ön kommunikációs preferenciáit, valamint a szolgáltatásaink, közösségi oldalaink és webhelyeink használatára vonatkozó információkat, beleértve a megtekintett vagy keresett, kapott szolgáltatásokat is, reakcióidők, hibák letöltése, látogatási idők és oldal interakciós információk (például görgetés, kattintások és egérmutató), dátumok és időpontok, amikor különböző tevékenységeket végez az Alpega webhelyein vagy alkalmazásaiban, valamint személyes fiókbeállítások;
 • Műszaki adatok, beleértve a webhelylátogatás során gyűjtött információkat, IP-cím, csatlakozási adatok, böngésző típusa és verziója, eszköztípus, időzóna beállítása, böngésző beépülő modulok típusai és verziói, operációs rendszer és platform;
 • Földrajzi helyadatok, amelyeket a szolgáltatások használata során gyűjtött, beleértve az Ön tartózkodási helyére vagy becsült érkezési idejére vonatkozó információkat;
 • Fizikai hozzáférési adatok a telephelyünkön tett látogatásai részleteire vonatkozólag;

Ha Önön kívül bárkiről (családról, munkáltatóról, alkalmazottakról, munkatársakról, tanácsadókról, beszállítókról stb.) ad meg nekünk információkat, meg kell győződnie arról, hogy ezek megértették az információ felhasználásának módját, és megadták-e az engedélyt, hogy közölje velünk, és engedélyezze kiszervezett szolgáltatóink számára a felhasználást. Ha személyes adatokra van szükségünk az ügyfelekkel kapcsolatban álló személyekről a Szolgáltatások nyújtásához, kérjük, hogy a jelen Szabályzatot magánszemélyeknek, mint érintetteknek adják át.

4. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

A legtöbb esetben személyes adatokat gyűjtünk (1) az ügyfelektől és a felhasználóktól, vagy (2) ha regisztrál, hogy részt vegyen valamelyik rendezvényünkön és/vagy megkapja kommunikációinkat. Bizonyos körülmények között (3) harmadik felektől személyes adatokat gyűjthetünk. Az alábbi helyzetek, amikor személyes adatokat gyűjthetünk Önről:

 • amikor igénybe veszi valamelyik szolgáltatásunkat;
 • amikor tanácsot kér tőlünk;
 • amikor felajánlja, hogy biztosít nekünk vagy szolgáltatásokat nyújt nekünk;
 • amikor telefonon, e-mailben vagy más elektronikus vagy írásos úton kapcsolatba lép velünk, vagy ha más információt közvetlenül ad meg nekünk, beleértve a munkatársainkkal, külső beszállítóinkkal vagy tanácsadóinkkal folytatott beszélgetéseket;
 • böngészéskor, űrlap kitöltésekor vagy kérdésfeltevéskor, vagy más módon interakcióba lép a webhelyeinken vagy más online platformokon;
 • amikor részt vesz rendezvényeinken vagy feliratkozik, hogy információkat kapjon tőlünk;
 • a szervezettől vagy más olyan szervezettől érkező megkeresések útján, amelyekkel Ön kapcsolatban áll, például korábbi munkáltatóktól és oktatási intézményektől;
 • harmadik felektől, például kormányzati szervektől, hitelinformációs ügynökségtől, adatszolgáltatóktól és adatbázisokból, vagy nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból történő megkeresések lebonyolításával.

Ha jogszabály vagy a Szerződés teljesítése céljából személyes adatokat kell gyűjtenünk, és Ön nem tudja ezeket az adatokat kérésre megadni, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a szerződést, vagy nem kíséreljük meg Önnel megkötni. felmondhatjuk a velünk kötött szerződést, de szükség esetén akkor értesítjük.

5. Hogyan és milyen alapon használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait az általunk ésszerűen szükségesnek ítélt módon csak az alábbi célokra és az alábbi jogi alapokon használjuk fel:

 • A feldolgozás szükséges egy olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön a szerződő fél, vagy hogy az Ön kérésére intézkedjen, mielőtt szerződést köt velünk:
  • Idézetek és információk: válaszol a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseire, vagy ad tájékoztatást a Szolgáltatásokról (például bemutató hozzáférés és árak);
  • Ügyfél kötelezettségvállalása: Ügyfelünkként történő regisztráció és háttérkeresések elvégzése annak ellenőrzésére, hogy vannak-e olyan lehetséges problémák, amelyek azt jelentenék, hogy nem tudunk együttműködni egy adott személlyel;
  • Termékek és szolgáltatások: szolgáltatásainkat kínálni Önnek;
  • Ügyfélkezelés: számlavezetéssel kapcsolatos műveletek elvégzése (például levelezés a szerződés keretében, címtár bejegyzések, ...);
  • Ügyintézés: fizetési módok egyeztetése, valamint a Szerződéssel összefüggésben esedékes díjazás és költség beszedése;
  • Álláskeresők: álláspályázatok feldolgozása;
  • Beszállítói kapcsolatok kezelése: Szolgáltatások fogadása beszállítóinktól (beleértve az adminisztrációt, számlázást és fizetést). Ha egy szolgáltató segít nekünk abban, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek, a személyes adatokat e kapcsolat kezelése érdekében kezeljük. Beszállítói kapcsolatok kezelése: Szolgáltatások fogadása beszállítóinktól (beleértve az adminisztrációt, számlázást és fizetést). Ha egy szolgáltató segít nekünk abban, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk ügyfeleinknek, a személyes adatokat e kapcsolat kezelése érdekében kezeljük.
 • A feldolgozás jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges:
  • pénzügyi és adózási kötelezettségek teljesítésének feldolgozása;
  • nyilvántartás vezetése: például meg kell őriznünk személyes adatait egy törlési fájlban, hogy a direkt marketinggel szembeni tiltakozásáról nyilvántartás készüljön.
 • Ha hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez:
  • frissítések, hírek küldése az általunk szervezett vagy részt vevő eseményekről és/vagy egyéb információk küldése rólunk és az általunk és/vagy kapcsolt vállalkozásaink és/vagy üzleti partnereink által nyújtott szolgáltatásokról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt;
  • részletek küldése vásárlói felmérésekről, marketingkampányokról, piaci értékelésekről vagy egyéb promóciós tevékenységekről;
  • információk gyűjtése az Ön preferenciáiról az Önnel folytatott kommunikáció személyre szabása és minőségének javítása érdekében.
 • A feldolgozás szükséges a jogos üzleti érdekeink érvényesítéséhez:
  • az Önnel fennálló kapcsolatunk adminisztrálása és kezelése, beleértve a könyvelést, a könyvvizsgálatot és az üzleti kapcsolatunk folytatásához kapcsolódó egyéb megállapodásokat, beleértve az ügyfelek, beszállítók vagy szolgáltatók képviseletére jogosult személyek azonosítását;
  • háttérellenőrzések elvégzése, ahol ez megengedett, és ahol a feldolgozás szükséges a csalás megelőzése érdekében; Ezek magukban foglalhatják az Ön személyazonosságára vonatkozóan megadott személyes adatok automatikus ellenőrzését a megfelelő adatbázisokban, valamint a kapcsolatfelvételt, személyazonosságának megerősítése vagy az Önnel folytatott kommunikációnk rögzítése érdekében, a megfelelés céljából.
  • elemzések készítése (például trendek, értékesítési intelligencia, marketing hatékonyság);
  • szolgáltatásaink és kommunikációink elemzése és fejlesztése, valamint irányelveink és szabványaink betartásának ellenőrzése;
  • a tereinkhez való hozzáférés kezelése és biztonsági okokból;
  • a hálózatok és információk biztonságának biztosítása, valamint a biztonságot fenyegető veszélyek, csalás vagy más bűnözői vagy rosszindulatú tevékenység megelőzése vagy felderítése;
  • potenciális álláskeresők azonosítása és kapcsolatfelvétel;
  • biztosítási célokra;
  • törvényes jogok gyakorlása vagy védelme, vagy bírósági végzések betartása.
  • kommunikáció Önnel, hogy naprakész legyen a Szolgáltatásokkal, eseményekkel és kezdeményezésekkel kapcsolatos legújabb fejleményekről, bejelentésekről és egyéb információkról (beleértve az eligazításokat, hírleveleket és egyéb üzleti és iparági fejleményeket).
  • információk gyűjtése az Ön preferenciáiról az Önnel folytatott kommunikáció személyre szabása és minőségének javítása érdekében.
  • hogy jobban megértsük, hogyan használják a webhelyeket a rendszeres fejlesztésükre vagy a webhelyek technikai problémáinak diagnosztizálására.
  • a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos statisztikai célokra.
  • a szolgáltatási listánkon szereplő ügyfelek és elérhetőségek közötti információcseréhez.

6. Ki más férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Alkalmanként kiadhatjuk személyes adatait harmadik feleknek. Csak olyan személyes adatokat adunk ki, amelyekre erre törvényes felhatalmazásunk van.

Ha vásárlóként személyes adatokat ad meg nekünk, feltételezzük, hacsak másként nem értesít bennünket írásban, hogy az Ön személyes adatait olyan módon közölhetjük, amelyről úgy gondoljuk, hogy ésszerűen szükséges a Szolgáltatásaink nyújtásához (beleértve a jelen Szabályzatban leírtakat is). vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Megosztjuk személyes adatait:

 • leányvállalatainkkal, hogy a jelen Szabályzatban leírt szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek. A csoport entitásainkról itt olvashat bővebben;
 • üzleti partnereinkkel, szolgáltatóinkkal és más kapcsolódó harmadik felekkel: annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, megoszthatjuk személyes adatait üzleti partnereinkkel (beleértve a könyvelőket, könyvvizsgálókat, bírósági végrehajtókat, ügyvédeket, tanácsadókat, közvetítőket, szakértőket, bankokat, biztosítók, szoftver-/hardverszállítók, logisztikai menedzsment megoldások és rendszerpartnerek). A külső szolgáltatókkal kötött szerződéseink jelenleg támogatási szolgáltatások nyújtására terjednek ki, beleértve az informatikát, az integrált szoftvermegoldást, a jogi akkreditációt, az ügyfél- és beszállítókezelést, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellenőrzését, a hitelkockázat csökkentését és egyéb csalásellenőrzéseket, valamint a bűnmegelőzést, a hitelellenőrzést, rendezvényszervezés, dokumentumkészítés, pénzügyi, üzleti és jogi szolgáltatások, titkársági szolgáltatások, marketing és üzletfejlesztés, valamint létesítménymenedzsment;
 • bizalmasan, harmadik felekkel, abból a célból, hogy visszajelzést gyűjtsünk a szolgáltatásainkról, hogy segítsünk teljesítményünk mérésében, valamint Szolgáltatásaink fejlesztésében és népszerűsítésében;
 • bíróságok, bűnüldöző hatóságok, szabályozó hatóságok, kormányzati tisztviselők vagy ügyvédek, vagy más felek előtt, ha ésszerűen szükséges, jogszerű vagy tisztességes követelés előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy bizalmas alternatív vitarendezési eljárás céljából;
 • ha bármilyen üzletet vagy árut eladunk vagy vásárolunk, ebben az esetben az Ön személyes adatait kiadhatjuk az ilyen üzlet vagy áru potenciális eladójának vagy vásárlójának, vagy ha megújítottunk bizonyos jogainkat és kötelezettségeinket;
 • ha a tájékoztatást törvény vagy rendelet írja elő: bizonyos körülmények között kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonatkozó törvényekkel vagy rendelkezésekkel összhangban, beleértve a bűnüldöző szerveket, vagy a javasolt vagy a hatályos bírósági eljárásokkal összefüggésben, kötelesek lehetünk személyes adatokat kiadni.
 • ügyfél-kommunikáció (pl. fax/e-mail/SMS küldése szolgáltatásokon keresztül). Ezekben az esetekben más felhasználók megtekinthetik a személyes adatokat, és hozzáadhatják azokat a naplójukhoz. A Szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi, hogy a kommunikáció címzettje tudomást szerez arról, hogy Ön Ügyfél/Felhasználó.
 • Ha bizonyos szolgáltatások az Alpega igényeinek megfelelő szolgáltatást biztosítanak, és/vagy Ön megkaphatja az Alpega által gyűjtött és feldolgozott személyes adatait.
 • A Szolgáltatások használata során előfordulhat, hogy meg kell adnia a tranzakciós információkat (beleértve a fuvarozási vagy szállítási művelet részleteit vagy az e-mailek, faxok és SMS-ek stb. tartalmát), hogy a Szolgáltatásokon keresztül kommunikáljon más felekkel. Ezeket az információkat az Ön kérésére más felek rendelkezésére bocsátjuk, a Szolgáltatási feltételeknek megfelelően.

7. Nemzetközi információtovábbítás

Amikor személyes adatait más országokba továbbítjuk, beleértve az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli területeket is, ezeket az információkat a jelen Szabályzatban leírtak szerint megőrizzük.

Az EGT-n kívüli országok jogi szabályozása nem mindig biztosít ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az EGT-n belül, bár mi biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait csak a jelen Szabályzatnak megfelelően kezeljük. Személyes adatokat csak akkor továbbítunk ezekbe az országokba, ha az az Ön számára nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha az Ön személyes adatai védelmét biztosító biztosítékok – például az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek – hatálya alá tartoznak

Valamennyi leányvállalatunk és/vagy fióktelepünk világszerte olyan szintű adatvédelmet biztosít, amely legalább olyan védelmet nyújt, mint az Európai Gazdasági Térségben.

További információért, beleértve az adatai védelmére használt dokumentumok másolatának beszerzését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

8. Személyes adatainak biztonsága

Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk személyes adatainak véletlen elvesztését, jogosulatlan felhasználását vagy jogosulatlan hozzáférését, megváltoztatását vagy nyilvánosságra hozatalát. Szigorú titoktartási megállapodásokat kötöttünk (beleértve az adatvédelmi kötelezettségeket is) külső szolgáltatóinkkal.

Eljárásokat vezettünk be a személyes adatok megsértése esetén is, és értesíteni fogjuk Önt és bármely vonatkozó szabályozót a jogsértésről, ha erre jogszabály kötelez bennünket.

9. Az Ön jogai.

Önnek számos joga van személyes adatai felhasználását illetőleg:

 • Hozzáférés: A hozzáférési jog jogot biztosít arra, hogy másolatot kapjon személyes adatairól. Segít megérteni, hogyan és miért használjuk fel az adatait, és megtudhatja, hogy jogszerűen tesszük-e ezt. Ez alól a jog alól vannak kivételek, így a hozzáférés megtiltható, ha például az Ön adatainak megosztása során egy másik személyre vonatkozó személyes adatok kerülnek nyilvánosságra, vagy ha jogilag akadályoznak bennünket ilyen információ közlésében.
 • Helyesbítés: Ön jogosult a pontatlan személyes adatok helyesbítésére és a hiányos személyes adatok kitöltésére. Javasoljuk, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken, hogy tájékoztasson bennünket, ha személyes adatai helytelenek vagy megváltoztak, hogy frissíthessük személyes adatait. Nem vállalunk felelősséget az Ön által részünkre megadott pontatlan, jogosulatlan, hibás vagy hiányos személyes adatokból eredő veszteségekért.
 • Törlés: Önnek jogában áll személyes adatait törölni. Ez a jog nem abszolút, és csak bizonyos körülmények között érvényes (például, ha az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték).
 • Korlátozás: Ön bizonyos körülmények között korlátozhatja személyes adatainak kezelését. Ez azt jelenti, hogy korlátozhatja személyes adatainak felhasználását, ha különleges oka van arra, hogy nem kívánja a korlátozást. Ennek az lehet az oka, hogy problémái vannak az általunk tárolt információk tartalmával vagy az adatok feldolgozásának módjával kapcsolatban.
 • Hordozhatóság: Kérheti, hogy egyes személyes adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban adják át Önnek vagy egy másik adatkezelőnek. Ez az adathordozhatósághoz való jog csak akkor érvényes, ha ezen információk feldolgozásának jogalapja a hozzájárulás vagy egy szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatikus úton (tehát papíralapú fájlok nélkül) végezzük.
 • Tárgy: Önnek abszolút joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha a direkt marketing célokat szolgál. Egyéb különleges körülmények között is jogában áll tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, és kérni, hogy zároljuk, töröljük és korlátozzuk személyes adatait.
 • Egyéni döntéshozatal automatizálása: Önnek joga van arra, hogy ne vonatkozzon rád olyan, kizárólag automatikus adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, amely Önre nézve joghatással jár, vagy Önt hasonló módon érinti. A jog nem abszolút, és csak bizonyos körülmények között alkalmazható. Konkrét tájékoztatást kap, ha ilyen automatikus egyedi döntést hozunk.
 • Panaszok: Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Önnel együttműködve megoldjuk a titoktartási problémákat vagy aggályokat. Ha azonban úgy érzi, hogy nem tudtunk segítséget nyújtani panaszával vagy aggályaival kapcsolatban, joga van panaszt benyújtani a szokásos tartózkodási helye, a foglalkoztatása vagy az állítólagos jogsértés államának felügyeleti hatóságához. Adatvédelmi törvények (Belgium esetében lásd a www.dataprotectionauthority.be címet, más országokért pedig kattintson ide). Joga van bírósági h címhez is.

A fenti jogok bármelyikét bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbiakban megadott elérhetőségeken. Ha kétségeink merülnek fel az Ön személyazonosságát illetően, kérhetjük, hogy igazolja személyazonosságát, azaz személyi igazolványa vagy útlevele másolatát vagy bármely más érvényes személyazonosító okmányt.

10. A beleegyezés visszavonása

Ha személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulásának visszavonásáról szóló értesítésének kézhezvételét követően a továbbiakban nem dolgozzuk fel adatait az eredetileg egyeztetett cél(ok)-ból, kivéve, ha a feldolgozásnak más jogalapja van.

Ha a továbbiakban nem kíván tőlünk semmilyen marketingkommunikációt kapni, használja a leiratkozási lehetőséget (amely minden marketinges e-mailünkben megtalálható), vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeinken. A marketingkommunikáció fogadásához adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok Szolgáltatásaink nyújtása céljából történő feldolgozását

11. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig ez szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyekből azokat gyűjtöttük, ideértve az esetleges jogi, számviteli vagy jelentési kötelezettségek teljesítését, és ahol ez szükséges a jogi követelésekkel szembeni védelme érdekében, az adatgyűjtés végéig. a vonatkozó fogva tartási időre vagy a kérdéses követelések rendezéséig.

A vonatkozó visszatartási idő lejártakor az Ön személyes adatait a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően biztonságosan megsemmisítjük.

12. Sütik (Cookie-s)

Weboldalunkon süti-eszközt használunk, hogy beleegyezést szerezzünk az általunk használt opcionális sütik-hoz.

A működéshez, biztonsághoz és hozzáférhetőséghez szükséges sütiket az eszköz beállítja, és nem törli.

A cookie-k használatáról és a cookie-beállítások módosításáról a Cookie-szabályzatunkban olvashat bővebben.

13. Hivatkozások más weboldalakra

Weboldalaink és közösségi média oldalaink olyan eszközöket, widgeteket vagy tartalmakat tartalmazhatnak, amelyek más, nem kapcsolódó harmadik felek webhelyeire és/vagy közösségi média oldalaira hivatkoznak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem ellenőrizzük és nem is tudjuk ellenőrizni a harmadik felek webhelyeinek tartalmát és adatvédelmi gyakorlatát, illetve felelősséget nem vállalunk azokért. Mindig alaposan át kell tekintenie az esetlegesen felkeresett harmadik felek webhelyeinek adatvédelmi szabályzatát, hogy megértse, hogyan gyűjthetik, tárolhatják és használhatják fel az adott webhelyek üzemeltetői az Ön személyes adatait.

14. Adatvédelmi szabályzatunk változásai

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot időről időre frissítsük és módosítsuk annak érdekében, hogy az tükrözze az Ön személyes adatainak kezelésében bekövetkezett bármilyen változást vagy a jogszabályi követelmények változásait. Bármilyen módosítást, amelyet a jövőben az Ön szabályzatában hajtunk végre, ezen az oldalon teszünk közzé, és szükség esetén e-mailben értesítjük.

Ezt a Szabályzatot utoljára Március 2022 frissítették. Kérjük, látogasson vissza rendszeresen, hogy tájékoztasson bennünket a Szabályzat frissítéseiről.

15. Kapcsolattartási adatok

A jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, megjegyzéseket és kéréseket szívesen fogadjuk, és az adatvédelmi csapathoz kell címezni:

Alpega S.A./N.V.
Belgicastraat 17,
1930 Zaventem,
Belgia
Email: privacy@alpegagroup.com

Adatvédelmi tisztviselő: Marc Van Nieuwenhove

Javaslat vagy kérdés