Ceny paliw w Europie w 30-03-2020 w EUR

Źródło: www.cnr.fr

Kraj Cena
(bez podatku VAT)
VAT Cena
(w tym VAT)
Wskaźnik
Austria 0.8833 20 1.0600 108.24
Belgia 0.9993 21 1.2091 123.47
Bułgaria 0.8409 20 1.0091 103.04
Chorwacja 0.9161 25 1.1452 116.93
Czechy 0.8566 21 1.0364 105.83
Dania 0.9745 25 1.2181 124.38
Estonia 1.0325 20 1.2390 126.52
Finlandia 1.0113 24 1.2540 128.05
Francja 1.0474 20 1.2569 128.35
Grecja 0.9790 24 1.2140 123.96
Hiszpania 0.8966 21 1.0849 110.78
Holandia 1.0265 21 1.2420 126.82
Irlandia 0.9888 23 1.2162 124.19
Litwa 0.8303 21 1.0047 102.59
Łotwa 0.9005 21 1.0896 111.26
Luksemburg 0.7735 17 0.9050 92.41
Niemcy 0.9403 19 1.1190 114.26
Polska 0.7881 23 0.9693 98.98
Portugalia 1.0024 23 1.2330 125.90
Rumunia 0.8229 19 0.9793 100.00
Słowacja 0.9125 20 1.0950 111.81
Słowenia 0.9611 22 1.1725 119.73
Szwecja 1.0314 25 1.2893 131.65
Węgry 0.7513 27 0.9541 97.43
Włochy 1.1217 22 1.3685 139.74