Ceny paliw w Europie w 19-02-2020 w EUR

Źródło: www.cnr.fr

Kraj Cena
(bez podatku VAT)
VAT Cena
(w tym VAT)
Wskaźnik
Austria 0.9800 20 1.1760 107.11
Belgia 1.1622 21 1.4063 128.09
Bułgaria 0.9251 20 1.1101 101.11
Chorwacja 1.0169 25 1.2711 115.77
Czechy 1.0358 21 1.2533 114.16
Dania 1.0792 25 1.3490 122.87
Estonia 1.0908 20 1.3090 119.23
Finlandia 1.1347 24 1.4070 128.15
Francja 1.1690 20 1.4028 127.77
Grecja 1.0895 24 1.3510 123.05
Hiszpania 0.9969 21 1.2062 109.87
Holandia 1.1198 21 1.3550 123.42
Irlandia 1.1030 23 1.3567 123.57
Litwa 0.9500 21 1.1495 104.70
Łotwa 1.0114 21 1.2238 111.47
Luksemburg 0.9299 17 1.0880 99.10
Niemcy 1.0420 19 1.2400 112.94
Polska 0.9751 23 1.1993 109.24
Portugalia 1.1163 23 1.3730 125.06
Rumunia 0.9226 19 1.0979 100.00
Słowacja 0.9892 20 1.1870 108.11
Słowenia 1.0156 22 1.2390 112.85
Szwecja 1.1992 25 1.4990 136.53
Węgry 0.9131 27 1.1596 105.62
Włochy 1.1891 22 1.4507 132.13