Ceny paliw w Europie w 02-06-2020 w EUR

Źródło: www.cnr.fr

Kraj Cena
(bez podatku VAT)
VAT Cena
(w tym VAT)
Wskaźnik
Austria 0.8192 20 0.9830 107.78
Belgia 0.9904 21 1.1984 131.40
Bułgaria 0.6862 20 0.8234 90.28
Chorwacja 0.8426 25 1.0533 115.48
Czechy 0.7812 21 0.9453 103.64
Dania 0.9013 25 1.1266 123.53
Estonia 0.8308 20 0.9970 109.31
Finlandia 0.9129 24 1.1320 124.12
Francja 0.9807 20 1.1769 129.03
Grecja 0.8915 24 1.1054 121.20
Hiszpania 0.8248 21 0.9980 109.42
Holandia 0.9909 21 1.1990 131.46
Irlandia 0.9218 23 1.1338 124.31
Litwa 0.7463 21 0.9030 99.00
Łotwa 0.7749 21 0.9377 102.81
Luksemburg 0.7675 17 0.8980 98.46
Niemcy 0.8857 19 1.0540 115.56
Polska 0.7363 23 0.9056 99.30
Portugalia 0.9455 23 1.1630 127.51
Rumunia 0.7664 19 0.9121 100.00
Słowacja 0.8425 20 1.0110 110.85
Słowenia 0.8524 22 1.0399 114.02
Szwecja 1.0350 25 1.2937 141.84
Węgry 0.7666 27 0.9736 106.75
Włochy 1.0298 22 1.2564 137.75