Ceny paliw w Europie w 10-08-2020 w EUR

Źródło: www.cnr.fr

Kraj Cena
(bez podatku VAT)
VAT Cena
(w tym VAT)
Wskaźnik
Austria 0.8567 20 1.0280 108.47
Belgia 1.0779 21 1.3043 137.62
Bułgaria 0.7395 20 0.8874 93.63
Chorwacja 0.9335 25 1.1669 123.13
Czechy 0.8730 21 1.0563 111.46
Dania 0.9673 25 1.2091 127.58
Estonia 0.8308 20 0.9970 105.20
Finlandia 0.9718 24 1.2050 127.15
Francja 1.0395 20 1.2474 131.62
Grecja 0.9347 24 1.1590 122.29
Hiszpania 0.8786 21 1.0631 112.17
Holandia 1.0091 21 1.2210 128.84
Irlandia 0.9448 23 1.1621 122.62
Litwa 0.8162 21 0.9876 104.21
Łotwa 0.8744 21 1.0580 111.64
Luksemburg 0.8291 17 0.9700 102.35
Niemcy 0.9457 16 1.0970 115.75
Polska 0.7913 23 0.9732 102.69
Portugalia 1.0065 23 1.2380 130.63
Rumunia 0.7964 19 0.9477 100.00
Słowacja 0.8717 20 1.0460 110.37
Słowenia 0.8219 22 1.0027 105.80
Szwecja 1.1149 25 1.3937 147.05
Węgry 0.8759 27 1.1124 117.38
Włochy 1.0572 22 1.2897 136.09