ZMIANY W SORTOWANIU ODPOWIEDŹ NA “WYSZUKAJ CIĘŻARÓWKI”

14-Jan-2021

 

W odróżnieniu od zamieszczenia zlecenia transportowego (towar), który ma załadowany z lokacji A i rozładowany w lokacji B, ofertę transportową (dostępna ciężarówka) można zamieszczać w różne sposoby:

 

  1. MIEJSCOWOŚĆ - MIEJSCOWOŚĆ, kiedy przewoźnik ma pustą ciężarówkę w miejscowości A i musi dojechać do miejscowości B i spróbuje ją doprowadzić nie na pusto.
  2. MIEJSCOWOŚĆ - KRAJ, kiedy przewoźnik ma pustą ciężarówkę w miejscowości A i jest gotowy ją załadować w jakiejkolwiek miejscowości na terenie KRAJ, z różnych powodów, powiedzmy, tylko, bo „on chce wywieźć na pełną ciężarówkę z miejscowości A”
  3. MIEJSCOWOŚĆ - WSZĘDZIE, kiedy ciężarówka znajduje w garażu, a przewoźnik przedstawia ofertę na transport wewnętrzny i międzynarodowy (administrator aplikacji ma zastrzeżenia co do tego typu ofert transportowych, uważając je za nierealne)

 

Na prośbę wyszukujących ofert transportowych (dostępnych ciężarówek), zmieniliśmy kolejność odpowiedzi na wyszukiwani ciężarówek, tak aby pierwszeństwo miała pierwsza wymieniona kategoria..

 

Na przykład, jeśli szukasz wolnej ciężarówki na trasie Bukareszt - Arad, wyświetlone wyniki zostaną posortowane jak poniżej:

 

W pierwszej kolejności: MIEJSCOWOŚĆ- MIEJSCOWOŚĆ

  • W tym przykładzie, zostaną wyświetlone wolne ciężarówki na podanej trasie: Bukareszt – Arad

 Następnie MIEJSCOWOŚĆ– KRAJ

  • Potem wyświetlone zostaną wolne ciężarówki, które wyruszą z podanego przez Ciebie miejsca z miejscem przeznaczenia do kraju, jak w przykładzie: Bukareszt – Rumunia

A potem ciężarówki MIEJSCOWOŚĆ – WSZĘDZIE

  • Na koniec, wyświetlone zostaną wolne ciężarówki, które wyruszą z podanego przez Ciebie miejsca z miejscem przeznaczenia wszędzie (w naszym przykładzie: Bukareszt-wszędzie).

 

Dla każdej ze trzech kategorii stosuje się sortowanie według przemieszczania, tak, że, jeżeli szukasz większego przemieszczania, będziesz kliknąć na przycisku “ Rozszerzone wyszukiwanie”.

 

 

Zarząd giełdy 123cargo